Introducere

euro heartDragi prieteni de pretutindeni,

Suntem siguri că puteţi, şi vă rugăm să contribuiţi la dezvoltarea (trezirea) fiinţei umane. Programele şi proiectele la care facem referire vin în întâmpinarea celor care sunt pregătiţi şi doresc să-şi trăiască viaţa cu înţelegere şi bucurie. Acestea sunt coordonate şi iniţiate de către Fundaţia Floarea Vieţii. Ajutorul vostru este foarte important pentru noi; a ajuta este o calitate a fiinţei umane pe care încercam să o recăpătăm. De fapt, atunci când ajutăm ne ajutăm pe fiecare din noi. Ajutorul se poate realiza prin mai multe căi: susţinere, colaborare, material, suport, etc. Orice consideraţi că doriti să primiţi şi Dumneavoastră.

Datele fundaţiei:

  1. Denumire entitate non-profit: Fundaţia Floarea Vieţii
  2. Cod de identificare fiscală: 18800944
  3. Adresa: Str. Drumul Potcoavei, nr. 71C, Voluntari, judeţul Ilfov, România, cod 77190
  4. Banca: Transilvania
  5. Cont Bancar (IBAN): RO44BTRLRONCRT0243399801 – RON

Pentru mai multe detalii legate de activitatea şi proiectele fundaţiei vă rugăm să ne contactaţi oricând doriţi.

Vă mulţumim!

Echipa Fundaţia „Floarea Vieţii

Sprijinirea dezvoltării creativităţii prin artă

Unul din crezurile noastre fundamentale este acela că putem obţine un echilibru al lumii interioare cu cea exterioară doar dacă ne concentrăm pe cunoaşterea propriei fiinţe.

Iar atunci când în lăuntrul noastru am decis să trăim pornind de la acest principiu, în afara noastră lucrurile încep să se manifeste într-o deplină corelaţie cu ceea ce se întâmplă în interior. Astfel începem să ne regăsim pretutindeni. Fiecare fiinţă care ne apare în cale o percepem ca fiind o altă expresie a noastră. La început poate fi „înspăimântător”, dar în timp descoperim că e ceva firesc. De fapt, nu mai putem trăi altfel. Tot ceea ce atragem are nevoie de noi, iar noi avem nevoie de ceea ce am atras. şi în acest fel începem să trăim autentic. Suntem cu adevărat atenţi la cei de lângă noi – copii, femei, bărbaţi, animale, plante; la tot ceea ce este viu. începem să realizăm că facem parte dintr-un întreg.

Astfel, în ultima vreme paşii ne-au fost purtaţi spre acea categorie de copii a căror auz le-a fost afectat, iar propria creativitate este modalitatea lor de exprimare.

Se ştie că atunci când se naşte un copil acesta are mintea deschisă şi pregătită pentru a recepţiona informaţiile prin toate simţurile. Cu cât informaţiile asimilate sunt mai numeroase, cu atât copilul poate să înţeleagă lumea înconjurătoare şi să se integreze în societate. Simţurile sunt unelte cu ajutorul cărora învăţăm să comunicăm. Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului.

De aceea, este foarte important ca pierderea de auz să fie descoperită cât mai devreme cu putinţă. O întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului poate fi evitată, dacă există o amplificare suficientă a sunetelor.

Însă atunci când există o leziune la la oricare din părţile componente ale analizatorului auditiv, abilităţile auditive pot fi compromise. Doar câteva afecţiuni ale sistemului auditiv pot fi tratate cu medicamente sau chirurgical, în timp ce majoritatea pot fi remediate cu ajutorul unei proteze auditive. Un copil care s-a născut cu o pierdere de auz prezintă o mai mare întârziere în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului, decât cel care a fost afectat după însuşirea limbajului.

De asemenea, gradul pierderii de auz are o importanţă foarte mare. Cu cât pierderea este mai mare, cu atât dezvoltarea vorbirii şi a limbajului va fi mai afectată. Este foarte important ca pierderea de auz să fie diagnosticată şi tratată cât mai devreme posibil.

În ţara noastră au existat preocupări faţă de deficienţii de auz de peste 100 de ani. În prezent avem grădiniţe, şcoli generale, profesionale şi tehnice pentru acest tip de deficienţă.

sprijin dezvoltare creativitateŞcoala nr. 2 din Bucuresti numită şi Şcoala pentru Surzi este una dintre şcolile speciale pentru copiii cu deficienţe de auz.

Este o şcoală în care se încearcă stimularea şi formarea capacităţii de comunicare, prin mijloace verbale şi auxiliare. De asemenea, copilul este ajutat să-şi coreleze complexul sonor cu pipăitul, cu particularităţile suflului de aer în emisia vocală, etc. Se lucrează şi la dezvoltarea capacităţilor de imitare a mişcărilor corpului, ale feţei, ale gurii, precum şi la lărgirea percepţiilor auditive, prin antrenament şi exerciţii, sau prin amplificarea cu ajutorul protezelor.

Aici lucrează o echipă de oameni harnici şi cu suflet mare, care încearcă prin tot ceea ce fac să-i ajute pe copii să-şi de dezvolte atenţia, memoria, reproducerea, organizând tot felul de activităţi şi jocuri. De asemenea li se cultivă creativitatea şi încrederea în sine.

Este una dintre cele mai frumoase şcoli pe care am văzut-o în ultima vreme.

De cum intri te uimeşte creativitatea care domneşte peste tot. Este impresionant cum au reuşit sa creeze lucruri frumoase cu foarte puţine mijloace.

Tot ce se vede este obţinut din puţinul pe care îl oferă viaţa sau din ajutorul trimis de Dumnezeu.

Aici puteţi întâlni adevărate talente, care creează o mulţime de lucruri minunate în atelierul şcolii.

Haideţi să-i ajutăm cu ce putem. Deşi au nevoie de foarte multe, ei se mulţumesc cu puţin.

Dorim să-i sprijinim ca să-şi poată dezvolta în continuare creativitatea.

Au nevoie de materiale, unelte, susţinere, încredere şi acceptare. Sunt ca şi noi, poate puţin mai altfel.

Cum puteţi să o faceţi:

Puteţi şi vă rugăm să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit din anul 2009 către Fundaţia Floarea Vieţii astfel:
Pentru cei care obţin venituri din salarii formularul 230.
Pentru cei care obţin venituri din alte surse şi care urmează să depună formularul 200.
Trebuie să completaţi formularul 230 sau 200 (după caz) ataşat cu datele dumneavoastră la punctul A, iar la punctul B cu datele noastre:
Denumire entitate nonprofit: Fundaţia Floarea Vieţii
Cod de identificare fiscală: 18800944
Cont Bancar (IBAN): RO44BTRLRONCRT0243399801 – RON
Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.
Trebuie să îl depuneţi la Administraţia Financiară de domiciliu sau să îl trimiteţi prin poştă către aceasta.
Sau ne trimiteţi nouă formularele şi le trimitem noi la Administraţia Financiară

Puteţi să direcţionaţi o cotă din impozitul pe profit al companiei Dvs. din anul 2009 către Fundaţia Floarea Vieţii prin încheierea unui contract de donaţie/sponsorizare în care menţionaţi proiectul pentru care doriţi să faceţi această donaţie/sponsorizare.

Fundaţia vă poate oferi atât publicitatea companiei Dvs. cât şi reclama pentru beneficiul adus acestor copii.

Alte propuneri de finanţare sau colaborare le puteţi trimite la adresa info@floarea-vietii.ro. Răspunsurile vor fi comunicate prin e-mail, fax sau poştă (după caz) în termen de maxim 30 de zile de la data primirii lor.

Integrarea copiilor cu risc de abandon în societate

Integrarea copiilor cu risc de abandon în societateScopul este conştientizarea părinţilor privind importanţa înţelegerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la copii.

Ce putem face:

Organizarea de campanii de creştere a gradului de conştientizare
Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli, institutii locale etc.
Elaborarea metodologiei pentru „grădiniţa de familie”, metode alternative şi educaţionale
Activităţi de tip „grădiniţa de familie”
Activităţi de consiliere cu scop preventiv pentru părinţi privind diminuarea riscului de abandon şcolar
Dezvoltarea şi crearea de programe şcoală – comunitate – părinţi
Seminarii deschise pentru consilierea părinţilor

Şcoli

Creşterea ratei de absolvire;
Spaţii de lucru; promovarea unei imagini pozitive asupra şcolii pentru a crea un impact asupra reducerii ratei de abandon;
âlniri profesori-părinţi pentru a conştientiza nevoia de educaţie.

Instituţii locale

Implicare în viaţa unei comunităţi locale;
Încurajarea activităţilor în folosul comunităţii.

Servicii de ocupare

Elevi care vor fi pregătiţi pentru integrarea în societate;
Impactul asupra bugetului de ocupare.

Capacitatea de a oferi experţi

Servicii sociale şi de sănătate;
Dezvoltarea capitalului uman, cu beneficii pozitive asupra societăţii şi a omului;
Standarde de viaţă ridicate.

Cum puteţi să o faceţi:

Puteţi şi vă rugăm să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit din anul 2011 către Fundaţia Floarea Vieţii astfel:
Pentru cei care obţin venituri din salarii formularul 230.
Pentru cei care obţin venituri din alte surse şi care urmează să depună formularul 200.
Trebuie să completaţi formularul 230 sau 200 (după caz) ataşat cu datele dumneavoastră la punctul A, iar la punctul B cu datele noastre:
Denumire entitate nonprofit: Fundaţia Floarea Vieţii
Cod de identificare fiscală: 18800944
Cont Bancar (IBAN): RO44BTRLRONCRT0243399801 – RON
Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.
Trebuie să îl depuneţi la Administraţia Financiară de domiciliu sau să îl trimiteţi prin poştă către aceasta.
Sau ne trimiteţi nouă formularele şi le trimitem noi la Administraţia Financiară

Puteţi să direcţionaţi o cotă din impozitul pe profit al companiei Dvs. din anul 2011 către Fundaţia Floarea Vieţii prin încheierea unui contract de donaţie/sponsorizare în care menţionaţi proiectul pentru care doriţi să faceţi această donaţie/sponsorizare.

Fundaţia vă poate oferi atât publicitatea companiei Dvs. cât şi reclama pentru beneficiul adus acestor copii.

Alte propuneri de finanţare sau colaborare le puteţi trimite la adresa info@floarea-vietii.ro. Răspunsurile vor fi comunicate prin e-mail, fax sau poştă (după caz) în termen de maxim 30 de zile de la data primirii lor.