Lectia 28

Lecţia finală a cursului „Reintegrarea puterii indigo”

Felicitări! Aşadar aţi încheiat cursul „Reintegrarea puterii indigo”! Vă rog să vă felicitaţi singuri pentru cât de departe aţi ajuns acum, faţă de primul moment, în care v-aţi apucat de acest curs. Nu contează dacă aţi citit sau aţi parcurs şi încheiat toate lecţiile. Salvaţi-le undeva şi citiţi din ele când puteţi. Puteţi chiar să le tipăriţi pe toate şi să le ţineţi lângă voi, pentru a absorbi energetic inspiraţie şi încurajare de la fiecare din lecţii. Chiar decizia pe aţi luat-o de a vă înscrie la acest curs a declanşat, fiind catalizatorul unor schimbări pozitive pentru voi.

Decizia a fost semnalul trimis universului că doriţi să vă cunoaşteţi şi să vă folosiţi pe deplin de darurile spirituale şi de scopul vieţii. Universul şi îngerii vor continua să vă îndrume în acest proces.

Scopul vieţii voastre este ceva de care trebuie să vă amintiţi, să predaţi despre el, făcând dovada de iubirii şi luminii. De fiecare dată când alegeţi iubirea, vă veţi fi împlinit acel scop. De fiecare dată când uitaţi să iubiţi, aveţi şi ocazia de a vă reaminti – ceea ce face de asemenea parte din scopul vieţii voastre.

Aveţi uimitoare puteri, cum ar fi aceea de a produce distorsiuni în liniaritatea timpului, ceea ce va face ca scopul vieţii şi dorinţele voastre să se manifeste mult mai rapid; să manifestaţi şi să aduceţi vindecarea pe loc; şi chiar să fiţi în două locuri, în acelaşi timp, să călătoriţi în astral şi să levitaţi. Nu există nici un fel de limite în ceea ce puteţi voi face, doar dacă nu credeţi în limitare. Cu cât rămâneţi centraţi pe gânduri şi acţiuni pline de iubire, cu atât veţi accesa mai multă putere. Lumea contează pe voi, pe toţi oamenii indigo şi indigo-cercetaşi, pentru a aduce pe pământ îndelung aşteptata energie a cooperării, manifestării şi integrităţii. şi aceasta începe o dată cu voi, începe cu fiecare din alegerile pe care le faceţi, în fiecare moment al zilei. Reamintiţi-vă în permanenţă că nu există gânduri neutre, că fiecare lucru pe care îl gândiţi se va manifesta în plan material. Deci, alegeţi doar acele gânduri care aduc iubire şi putere. Îngerii vă vor ajuta în acest proces, dacă îi veţi ruga să o facă.

Vă rog să vă reaminţi că, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul vostru, puteţi alege pacea. Pacea voastră nu depinde de acţiunile altor persoane. Vă rog, nu vă amânaţi pacea şi fericirea, doar pentru că guvernul, familia sau alte condiţii sau persoane nu se schimbă.

Alegeţi pacea acum şi priviţi cum toate culorile vor deveni mai strălucitoare, în jurul vostru! Nu-i puteţi învăţa pe alţii despre pace, până nu aţi dobândit-o voi înşivă mai întâi. Dacă ieşiţi din matcă (cum o facem toţi, din când în când), iertaţi-vă, învăţaţi ceva din această experienţă şi reveniţi. Familia voastră indigo, îngerii şi arhanghelii, ca şi Creatorul – toţi vă sprijină.

Întregul univers se află cu adevărat de partea voastră, pentru că pe urma acestei izbânzi fiecare va avea numai de câştigat. Meritaţi tot ceea ce este mai bun pe lume, ca noi toţi. Vă mulţumesc că existaţi. Vă mulţumesc pentru angajamentul vostru pe calea păcii. Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi VOI!

Cu iubire şi pace, Doreen, Jimmy, comunitatea iubitoare şi familia AngelTherapy

Lectia 27

Putere şi sensibilitate

De-a lungul acestui curs, am subliniat darurile care sunt inerente sensibilităţii voastre. Aveţi capacităţi naturale de a conversa cu îngerii, de a fi empatici şi plini de compasiune, de a primi îndrumare divină, cu privire la scopul vieţii. Sunteţi iubitori ai păcii şi aducători ai tihnei. Dar sunteţi şi puternici şi puteţi deveni şi mai puternici dacă aveţi bine grijă de voi printr-o dietă sănătoasă, exerciţiu fizic şi somn.

Atât puterea, cât şi sensibilitatea vă sunt necesare misiunii de viaţă. Puterea fără sensibilitate duce la acţiuni lipsite de vreo noimă. Sensibilitatea lipsită de putere creează o slabă încredere în sine. Totuşi prin combinarea lor, cele două vă fac imbatabili!

Iată aici câteva modalităţi de a continua edificarea şi echilibrarea darurilor de putere şi sensiblitate, pe care le aveţi:

Evitaţi orice conversaţie negativă interioară sau cu alţii. Aici se include bârfa, denigrările şi glumele la adresa voastră şi a celorlalţi.
ţineţi-vă promisiunile faţă de voi înşivă şi faţă de alţii. Este una din cele mai rapide căi ducând la respectul de sine.
Faceţi zilnic exerciţiu fizic.
Mâncaţi conştient, adică, fiţi atenţi atunci când mâncaţi sau beţi, astfel încât să simţiţi pe loc cum alimentele sau lichidele vă afectează starea de spirit şi nivelele energetice. Reglaţi-vă astfel dieta, pentru a găsi care sunt alimentele care vă menţin energia şi viziunea asupra vieţii la nivele specifice stării de fericire şi sănătate.
Chemaţi-l în mod regulat pe Arhanghelul Mihail, pentru a vă curăţa corpul fizic şi spaţiul vital de orice energii joase pe care le-aţi fi absorbit.
Urmaţi întotdeauna îndrumarea pe care o primiţi prin intermediul unor gânduri, simţăminte sau viziuni repetitive care vă cer să îmbunătăţiţi o situaţie.
Nu daţi niciodată ascultarea acele voci care vă spune: „Cine Eu?” – aceea care vă pune la îndoială autoritatea sau competenţa.
Evitaţi, dacă este posibil, orice substanţe chimice. Ele vă tocesc atât sensibilitatea, cât şi puterea.
Cereţi ajutorul îngerilor în orice. Ei doresc să vă ajute în orice v-ar aduce pacea, indiferent cât de importantă sau măruntă ar fi solicitarea. Dacă nu contravine liberului arbitru al altei persoane, îngerii vă vor împlini întotdeauna solicitările.

În loc de a-i judeca pe alţii, rugaţi-vă pentru sănătatea şi fericirea lor. Vă veţi simţi toţi mai bine, ca rezultat al adoptării acestei rute pozitive, în relaţii. Această lecţie este plină de sugestii pentru acţiune, în locul exerciţiilor care încheie, de obicei, fiecare lecţie. Aproape aţi terminat cursul – felicitări şi tot înainte!

Lectia 26

Faceţi o pauză!

Felicitări! Aproape aţi încheiat cursul „Cum să ne revendicăm puterea indigo”! Să ne oprim un moment, pentru a verifica şi a vedea cum staţi. Dacă sunteţi, ca majoritatea persoanelor indigo (indigo-cercetaş), probabil că v-aţi simţit covârşit, încercând să ţineţi pasul cu lecţiile acestui curs. Probabil că le-aţi şi pus bine, undeva, gândind că vă veţi mai uita la ele atunci când veţi avea mai mult timp, pe viitor.

Aceste simţăminte de prea-plin şi reacţia de inhibiţie sau de abandon nu sunt ceva de care trebuie să vă ruşinaţi. De fapt, ele sunt una din caracteristicile principale ale multor indigo şi indigo-cercetaşi (dar nu ale tuturor). Ele se leagă de faptul că aveţi o misiune importantă de îndeplinit în viaţă. Înainte de această încarnare, v-aţi consultat cu ghizii voştri despre multe din aspectele vieţii pe care urma să o duceţi. Atunci aţi decis care vă va fi misiunea în viaţă, iar apoi aţi ales tot ceea ce ar urma să vă sprijine pentru îndeplinirea acelei misiuni. Atât voi, cât şi ghizii voştri, aţi decis asupra sexului, rasei, datei naşterii, părinţilor, prietenilor şi altor detalii, pentru ca toate acestea să vă poată fi de ajutor.

Fiind indigo (indigo-cercetaşi), misiunea voastră implică să alungaţi vechea energie a lăcomiei, competiţiei şi necinstei, pentru a aduce noua energie a manifestării, cooperării şi integrităţii. Este neîndoielnic că este vorba de un rol important, crucial. Este o mare misiune, pe care nu aţi fi primit-o, dacă nu eraţi la înălţimea ei, pentru a o duce la bun sfârşit. Numai acelor suflete cu adevărat puternice li s-a permis să se întrupeze ca indigo sau indigo-cercetaşi.

Probabil că îi simţiţi şi îi auziţi pe ghizii voştri cicălindu-vă cu diferite aspecte ale misiunii voastre, cum ar fi să vă îndemne să aveţi un stil de viaţă sănătos, să citiţi sau să scrieţi o carte, să studiaţi vindecarea spirituală ş.a. Înainte de a vă naşte, i-aţi rugat, de fapt, pe ghizii şi pe îngerii voştri, să vă ajute ori de câte ori v-aţi abate de la drumul ales. Deci iertaţi-i pe ghizii şi pe îngerii voştri dacă vă bat la cap. Ei nu fac decât să se achite de promisiunea pe care v-au făcut-o! şi iertaţi-vă, în acelaşi timp, pentru faptul că nu aveţi o viaţă perfectă.

Fiţi atenţi la capcana perfecţionismului care adeseori duce la un comportament adictiv, pentru că persoana se simte frustrată de faptul că lucrurile nu sunt perfecte. Perfecţioniştii se mai simt atraşi de „un comportament autohandicapant”, cum ar fi să se îmbete înaintea unui test la şcoală, astfel încât alcoolul să fie vinovat de rezultatele mediocre la test. Nimeni nu se aşteaptă să fiţi perfecţi sau să vă faceţi perfect misiunea. Toţi ne abordăm misiunile într-un fel circular, prin învăluire. Ceea ce contează şi este cu adevărat important este să ne păstrăm intenţia de a aduce lumina şi iubirea în lume şi să învăţăm câte ceva din acele momente când am uitat care ne este intenţia.

Tema lecţiei

Într-un loc liniştit, unde nu veţi fi deranjat, rostiţi această afirmaţie: „Doresc să mă iert pentru ceea ce cred că am făcut sau nu am făcut.” Faceţi o pauză apoi, îngăduind celulelor să se debaraseze de o veche mânie îndreptată spre sine pe care poate aţi avut-o înmagazinată în corpul fizic. Repetaţi afirmaţia cât de des simţiţi nevoia sau ori de câte ori intuiţia vă îndrumă să o faceţi.

Lectia 25

Să lucrăm cu Arhanghelul Metatron

În ultima noastră lecţie, am învăţat cum să lucrăm cu Arhanghelul Mihail, despre faptul că este specialitatea sa aceea de a curăţa teama şi efectele ei asupra minţii şi corpului. Reamintiţi-vă să îl chemaţi pe Mihail, ori de câte ori vă simţiţi vulnerabili sau neobişnuit de obosiţi. În această lecţie, vom învăţa să lucrăm şi cu Arhanghelul Metatron. Metatron este cel care îi supraveghează şi protejează pe indigo şi indigo-cercetaşi. El, aidoma tuturor arhanghelilor şi maeştrilor înălţaţi, este capabil de a ajuta pe fiecare persoană care îl cheamă.

Metatron este unul dintre cei doi arhangheli care au fost cândva oameni muritori şi care s-au ridicat pe tărâmul arhanghelilor, după încheierea vieţii lor pământeşti. Aceasta s-a putut petrece, deoarece Metatron şi-a trăit viaţa ca şi cum ar fi fost un arhanghel pământean, acceptând şi folosindu-şi pe deplin puterea spirituală. Cât timp s-a aflat pe pământ, Metatron a fost profetul Enoch. Viaţa sa este discutată în textele mistice ale evreilor, inclusiv în Cartea lui Enoch şi în Kabbalah. Metatron este unul din arhanghelii primari din Pomul Kabbalistic al Vieţii. Arhanghelul Metatron îi ajută pe cei indigo (indigo-cercetaşi), privitor la talentele organizatorice.

Dacă îi veţi cere ajutorul, Metatron vă va ajuta cu dragă inimă, pentru a deveni mai organizat cu scopul vieţii voastre şi cu obiectivele sufletului vostru. El va lucra cu Arhanghelul Mihail, pentru a îndepărta acele activităţi consumatoare de timp şi acele relaţii toxice, astfel încât să vă rămână mai mult timp şi energie pentru activităţile „A” – potrivit celor statornicite într-una din lecţiile anterioare.

Metatron vă poate, de asemenea, spori motivaţia spre a vă îmbunătăţi viaţa. Dacă aţi dorit vreodată să faceţi exerciţiu fizic, să mâncaţi mai sănătos, să vă detoxificaţi sau să vă puneţi mai bine viaţa în ordine, chemaţi-l pe Metatron, pentru a el vă creşte motivaţia pentru realizarea acestor deziderate.

Aceşti doi arhangheli, Mihail şi Metatron, vă mai pot ajuta să vă reamintiţi şi să vă înţelegeţi scopul vieţii. Dacă aveţi vreo confuzie, în legătură cu mersul carierei, chemaţi-i pe aceşti doi arhangheli, să vă clarifice. Le veţi auzi răspunsurile în inima şi în simţămintele voastre instinctive, iar acestea vă vor călăuzi către pasiunile şi interesele voastre naturale, într-un fel care vă va aduce binecuvântare şi vouă, şi lumii din jur.

Tema lecţiei

Metatron lucrează cu o formă geometrică făcută din lumină şi numită „Cubul lui Metatron”, pe care el o foloseşte pentru a curăţa, aidoma unui coşar care îşi foloseşte peria. În tema acestei lecţii, veţi lucra cu Metatron pentru a vă curăţa chakrele, pentru a vă ajuta să vă ridicaţi nivelul energetic, să vă menţineţi pozitive starea de spirit şi viziunea asupra lumii, pentru a vă trezi pe mai departe capacităţile psihice.

Aflaţi într-un loc liniştit şi ferit, rostiţi mental: „Arhanghele Metatron, te chem acum. Te rog, desfăşoară-ţi Cubul tău sacru. Îmi deschid acum chakra coroană din creştetul capului şi îngădui intrarea, pe acolo, a cubului tău care se învârteşte în jurul axei sale.”

Inspiraţi şi expiraţi profund, cu ochii închişi, în timp ce Cubul lui Metatron vă va curăţa toate toxinele, energiile joase sau rămăşiţele provenite din chakre. Veţi simţi, mai mult ca sigur, o schimbare în presiunea aerului, zvâcnituri în corp şi alte senzaţii, în timp ce are loc curăţarea. Acest lucru este normal şi este un semnal pozitiv că are loc eliberarea.

Puteţi face această curăţare, cu ajutorul lui Metatron, cât de des doriţi. Chemaţi-i des pe Metatron şi pe Mihail, reţinând faptul că ei sunt întotdeauna disponibili pentru oricine, de vreme ce nu au nici un fel de restricţie în timp sau spaţiu. Ei vă iubesc şi doresc să vă ajute prin orice mijloc v-ar aduce liniştea.

Lectia 24

Să lucrăm cu Arhanghelul Mihail

Problema nr. 1 pe care am găsit-o la persoanele indigo (indigo-cercetaş) este susceptibilitatea acestora de a absorbi energiile joase. Invariabil, ori de câte ori sunt rugată să realizez o şedinţă de terapie pentru un indigo (indigo-cercetaş), descopăr că depresia sau alte dezordini provin din rămăşiţele psihice pe care le-au absorbit în corpurile lor fizice.

Fiind persoane extrem de sensibile, sunteţi mult mai înclinaţi să fiţi afectaţi de energii, decât media populaţiei. Având în vedere că sunteţi empatici, simţiţi energiile celorlalţi ca şi cum ar fi ale voastre. Fără să vă daţi seama, deveniţi depozitarul unor energii joase, mai ales când staţi în preajma unor oameni care abuzează de droguri sau alcool, care atrag spiritele legate de pământ.

Atunci când mă conectez cu persoane indigo, observ de obicei cum corpurile şi aurele lor sunt invadate de întuneric, de energii opace. E ca şi cum aceştia ar sta într-un nor de ploaie. Nu este atunci de mirare că se simt atât de deprimaţi!

Am intervievat, de asemenea, mulţi indigo suferind de insomnie, din pricina faptului că dormitoarele le sunt pline de spirite nedorite, aflate în vizită.

Soluţia pentru toate aceste situaţii este lucrul cu Arhanghelul Mihail, care ne supraveghează şi protejează, fără a aparţine vreunei religii sau vreunei anumite confesiuni. Mihail este un înger extrem de puternic şi nelimitat care vine la oricine îi cere ajutorul. Nu trebuie decât să vă gândiţi la numele lui, că el se şi află acolo! Puteţi chiar să îl rugaţi pe Mihail să fie permanent pe lângă voi şi atunci el aşa va face. Ar fi o bună idee, pentru că atunci v-ar putea proteja neîntrerupt faţă de de oricare din manifestările negativităţii.

Arhanghelul Mihail este sfântul patron a ofiţerilor de poliţie şi pentru un bun motiv: el oferă o protecţie completă, sporind curajul şi credinţa. Oricând vă simţiţi înfricoşat sau vulnerabil, cereţi ajutorul lui Mihail. Vă garantez că vă va răspunde afirmativ. Mihail poate, de asemenea, să vă sporească energia atunci când vă simţiţi neobişnuit de obosit, pentru că el curăţă orice scurgeri de energie şi descărcări provocate de teamă.

Arhanghelul Mihail se descurcă strălucit pentru reparaţiile de aparate mecanice şi electronice. Este un minunat prieten al tuturor! Am fost martora unor vindecări miraculoase care s-au petrecut o dată cu chemarea în ajutor a lui Mihail. Am văzut oameni care au putut renunţa la medicamente, care trăiesc acum mai fericiţi şi mai sănătoşi, graţie acestui proces. Puteţi să mai lucraţi cu Arhanghelul Mihail şi în legătură cu alte forme de terapie.

Temă

Rostiţi, fie cu voce tare, fie în minte:

„Arhanghele Mihail, te chem acum. Te rog curăţă şi aspiră orice entităţi, spirite legate de pământ, rămăşiţe psihice, legături eterice, atacuri psihice sau energii joase, din corpul meu fizic, din aura, din mintea, din emoţiile şi dimprejurul meu acum.”

Relaxaţi-vă un timp şi bucuraţi-vă de senzaţiile pe care le aveţi cât timp Mihail vă curăţă. Probabil că veţi observa cum corpul vă tremură, acesta fiind unul din semnele eliberării. După aceea, energia vă va fi sporită şi veţi putea observa cum starea de spirit vă este plăcută şi centrată. Înainte de a merge la culcare, în această seară, vă rog să rostiţi:

„Arhanghele Mihail, te rog să îmi ţii curată camera peste noapte. Te rog să veghezi, să mă protejezi şi să mă aperi. Te rog să intri în visele mele din această noapte şi să cureţi orice temeri care ar putea să mă împiedice să resimt pe deplin credinţa. Mihail, îţi mulţumesc.”