Ce este geometria sacră?

Când folosim învăţăturile de geometrie pentru a demonstra adevărul străvechi al faptului că orice formă a vieţii decurge din acelaşi tipar, putem limpede vedea cum orice formă a vieţii purcede din aceeaşi sursă… forţa inteligentă pe care unii o numesc „Dumnezeu”. Atunci când geometria este folosită pentru a explora acest mare adevăr, în faţa ochilor ni se va deschide o înţelegere mai vastă a universului, până când orice aspect al realităţii va deveni pentru noi sacru. înţelegerea adevărurile simple ale geometriei sacre ne conduce la o evoluţie a conştiinţei şi la o deschidere a inimii care reprezintă următorul pas, în procesul evoluţiei umane.

Adevăratele forme ale geometriei sacre nu stagnează, nu se fixează niciodată la o singură formă. în schimb, ele se află într-o constantă transcendenţă fluidă şi schimbare (evoluând sau involuând) de la o formă geometrică la alta, la viteza sau cu frecvenţa care le este proprie. Aceste stări în continuă evoluţie ale geometriei oglindesc natura aflată într-o statornică evoluţie a conştiinţei umane.

Geometria sacră, în forma sa primordială, se construieşte din ţesătura „materiei-spirit” conştient transcendente. Aceste forme ale geometriei sacre ne apar adesea în vise şi viziuni. Adeseori ele ni se prezintă într-o sucesiune extrem de rapidă, ca de mitralieră, ca şi cum ar fi nişte hieroglife purtătoare ale unei imense încărcături emoţionale şi de înţelesuri, legate de fiecare din simboluri. în aceste cazuri, adesea nu este necesară o înţelegere intelectuală a înţelesului din spatele imaginilor. Subconştientul nostru înţelege şi de acolo va începe transformarea.

Geometria sacră şi învăţăturile Florii Vieţii ne ajută să privim în interiorul nostru pentru a regăsi imensitatea din care şi noi suntem o parte. Mulţi oameni au fost condiţionaţi pentru a vedea şi a crede într-o perspectivă limitată a ceea ce este mic, mărunt. Dresorii de elefanţi din Orientul îndepărtat leagă o frânghie subţire de glezna oricărui pui de elefant, pentru ca apoi, de-a lungul întregii sale vieţi, să întărească această legătură. Astfel elefantul adult va fi pe deplin capabil să rupă frânghia, dar el a fost până într-atât de condiţionat cu ideea că nu va putea să o facă, încât el nu va înţelege niciodată că stă în puterea sa să se elibereze. şi noi suntem aidoma acelor elefanţi, neînvăţând decât despre credinţa noastră autoimpusă în limitare. Trăind astfel cu o perspectivă limitată a noastră înşine, arareori ne putem depăşi limitărilor şi, în consecinţă, ne legăm de obişnuinţele noastre. Cu puţin efort, învăţăturile Florii Vieţii şi ale geometriei sacre ne vor ajuta să zărim prin fereastra credinţelor noastre condiţionate şi să privim la vastitatea adevăratului nostru sine şi la potenţialul său nelimitat.