Deschiderea ferestrelor Florii Vieţii

Pentru a putea deschide o fereastră în domeniul simbolului Florii Vieţii, avem nevoie de un punct de început. Acest punct de început ne va dezvălui una din intrările posibile în lumea esoterică cuprinsă în acest simbol. Să începem prin a ne folosi de o structură circulară în cascadă, care ne va arăta care este geometria ascunsă în simbolul Florii Vieţii.

Structura circulară în cascadă este una din structurile cele mai des folosite. Ea este baza unor structuri adiţionale care îl vor purta pe cercetător şi mai adânc în înţelesurile esoterice ale Florii Vieţii. Structura circulară în cascadă poate fi creată folosind un compas având ataşat de el un creion. Folosiţi acelaşi diametru pentru toate cercurile. începeţi prin a trasa un cerc, având cca 5 cm. diametru. (vezi figura de mai jos)

Observaţi cum fiecare linie, unghi sau cerc se leagă de o sumedenie de cunoştinţe. Geometria sacră se ocupă de proporţii şi relaţii. Ea nu înseamnă doar nişte linii arbitrare pe o pagină.

O dată ce aţi trasat primul cerc, marcaţi un punct oriunde pe cerc. Centraţi-vă compasul asupra acelui punct şi trasaţi un alt cerc complet. (vezi figura de mai jos)

Proporţia creată de aceste două cercuri care se intersectează este cunoscută sub numele de Vesica Pisces. Ea este una dintre cele mai simple forme ale geometriei sacre. Ea este înfăţişată pretutindeni în lume, în locurile sacre, în special la Chalice Well din Glastonbury, Anglia.

Găsiţi apoi un loc unde cel de al doilea cerc îl intersectează pe primul şi aşezaţi acolo compasul pentru a trasa cel de al treilea cerc. (Nu are importanţă dacă alegeţi punctul superior sau inferior de intersecţie). în cazul nostru vom folosi punctul de intersecţie superior. (vezi figura de mai jos)

Generaţi cel de al patrulea cerc, în maniera celui precedent, folosind cel mai apropiat punct de intersecţie. (vezi figura de mai jos)

Continuaţi cu trasarea celui de al cincilea, al şaselea şi, în final, celui de al şaptelea cerc. (vezi figurile de mai jos)

După completarea celui de al şaptelea cerc, veţi ajunge la etapa tiparului genesic, adică cel al Seminţei Vieţii. În acest moment vom ajunge la un tor tubular. (vezi figurile de mai jos)

Pentru a descoperi mai multe despre această structură, va trebui să trecem la etapa următoare.