Etapa Fructului Vieţii

Continuând cu etapa următoare de dezvoltare a simbolului Florii Vieţii, aşezaţi vârful compasului asupra punctelor exterioare de intersecţie ale cercurilor exterioare şi trasaţi un cerc având aceleaşi dimensiuni, în fiecare din cele şase locuri. (vezi figura de mai jos)

Pentru a ajunge la tiparul „Fructului Vieţii”, trasaţi un alt set de cercuri exterioare, aşezate pe cercul exterior alcătuit din punctele de intersecţie, pentru a completa cercurile incomplete. (vezi figura de mai jos)

în acest moment, se naşte un o nouă structură. Această structură este cunoscută sub numele de etapa Fructului Vieţii. Etapa de Fruct al Vieţii este crucială pentru configurarea tiparelor asociate Cubului lui Metatron. (vezi figurile de mai jos)

Cubul lui Metatron este o structură care defineşte Solidele Platonice. Solidele Platonice sunt cinci structuri care sunt cruciale, din pricină că ele reprezintă elementele constitutive ale vieţii organice. Aceste cinci structuri se regăsesc la minerale, în formele de viaţă însufleţite şi neînsufleţite, în sunete, muzică, limbaj, etc.