Lecţia 1

Fiecare din voi s-a născut cu unele daruri care au fost greşit înţelese până de curând. Printre aceste daruri, care nu au fost încă demonstrate ştiinţific, se numără telepatia, capacităţile de vindecare şi precogniţia (a şti lucruri din viitor). V-aţi născut cu înţelepciunea străveche privitoare la spiritualitate, relaţii şi viaţă, în general. Fiecare din voi are, de o viaţă, conştientizarea faptului că nu s-a născut degeaba, ci dintr-un motiv important. ştiţi, de asemenea, în sinea voastră, că Pământul are nevoie de aceste daruri spirituale şi de această înţelepciune. Pământul are nevoie de lideri plini de lumină. Pământul are nevoie de voi!

Acesta este un curs menit a vă ajuta să vă reamintiţi şi să vă revendicaţi Puterea Indigo. Cunoaşteţi, probabil, acest termen, „indigo”, mai ales din sintagma „copiii indigo”. Copiii indigo sunt fiinţe deosebit de sensibile, de care Spiritul vrea să se folosească pentru a introduce pe planetă, în lume, pacea, lumina şi vindecarea.

Copii indigo au existat dintotdeauna, pe această planetă. Ioana d’Arc este un minunat exemplu. Chiar acum, pe Pământ există copii indigo de toate vârstele. Totuşi, cel mai mare număr de copii indigo s-au născut între anii 1975 şi 1995. Pe cei născuţi înainte de 1975 îi numim copii indigo „cercetaşi”, pentru că ei au venit pe Pământ pentru a cerceta planeta şi pentru a pregăti terenul pentru valul de copii indigo care a urmat.

Una din trăsăturile primordiale care îl dinstinge pe un indigo de oricare alt copil este durerea şi mânia pe care le resimte acesta faţă de aspecte mondiale cum sunt poluarea, corupţia la nivel guvernamental şi războaiele. Fiinţele indigo au sosit pe pământ cu această mânie, pentru că ea le alimentează rolul lor militant. Mulţi copii indigo, familiile din care provin şi autorităţile nu înţeleg această mânie indigo. Ea este un dar , atunci când este canalizat cum se cuvine, şi acest curs vă va face ajuta să îl înţelegeţi.

Copiii indigo au sosit pe pământ pentru a salva „la modul literal” lumea. Ei se află aici ca nişte îngeri pământeni care vor alunga toate energiile negre ale lăcomiei, competiţiei şi corupţiei. Fiinţele indigo au o capacitate neobişnuită de a detecta lipsa de onestitate. Acel „detectorul al adevărului” care se află în ei reprezintă un dar pentru noi toţi, el ajuntându-ne să introducem energia integrităţii, cooperării şi manifestării.

Avem o nevoie disperată de fiinţe indigo care să vorbească răspicat, să devină lideri şi să îşi înceapă misiunile lor divine. Dacă aceşti copii indigo îşi vor realiza misiunile lor de viaţă, necinstea şi violenţa vor deveni curând o amintire îndepărtată. Prin recăpătarea puterii voastre indigo veţi avea şi alte beneficii personale.

Mai departe, vă voi ghida pentru a vă reaminti de misiunea voastră divină, pentru a vă împăca cu voi înşivă şi cu împrejurările vieţii voastre şi pentru a vă reclama darurile şi capacităţile înnăscute. Veţi înţelege astfel de ce uneori aţi resimţit teamă, imobilism sau mânie – şi cum vă puteţi debloca. Vă voi îndruma de-a lungul unui proces realist de vă stabili obiective, care vă vor conduce spre scopul vieţii voastre minunate.

în fiecare dintre lecţii vi se va sugera o temă. Folosim cuvântul „sugera”, având în vedere că toate acestea sunt opţionale, dar vă recomandăm călduros să vă faceţi timp pentru ele. Fiecare dintre teme este menită a vă îmbogăţi şi a vă aprofunda puterea de înţelegere, calităţile şi scopurile.

Tema aferentă Lecţiei 1:

Reveniţi cu gândul în amintirile din mica copilărie. Aţi simţit vreodată pe atunci:

Că eraţi diferit de alţi copii?
Că, întrucâtva, nu aparţineaţi familiei voastre?
Că vă simţeaţi cel mai bine atunci când eraţi singur afară, în natură sau cu animelele preferate?
Că viaţa înseamnă ceva mai mult decât ceea ce părinţii voştri aveau cunoştinţă ca ar fi sau vă vorbeau?
Că vă aflaţi aici dintr-un motiv important (chiar atunci când nu ştiaţi care este acela)?

Apoi notaţi undeva care vă sunt amintirile din copilărie sau experienţele psi (cum ar fi – a vedea spirite, a cunoaşte viitorul, a auzi voci, etc.); amintiri însufleţite ale viselor copilăriei; şi orice alte capacităţi magice sau experienţe pe care le-aţi avut în adolescenţă.

Call Now Button