Ce este simbolul Florii Vieţii?

Simbolul florii vieţii este considerat a fi ceva sacru, în multe din culturile din întreaga lume, fie ele străvechi sau moderne. în acest simbol se regăsesc toate elementele constitutive ale universului – pe care noi le numim „solide platonice”. Simbolul poate fi folosit ca o metaforă care ilustrează legătura care există, în univers, între orice formă a vieţiii şi spirit.

flower_of_life

în cursul privitor la Floarea Vieţii, se studiază legătură existentă între solidele platonice şi corpul omenesc, ca şi natura conştiinţei. Aceasta nu doar că îl va aduce pe student la o înţelegere intelectuală a universului, ci şi la o luare la cunoştinţă, prin experienţă directă, a lui „Dumnezeu”, ca şi la o senzaţie a legăturii care există cu Tot ceea ce este.

Solidele platonice sunt importante pentru faptul că ele se regăsesc în construcţia rudimentară a vieţii organice, ca şi în muzică, limbaj, în conştiinţa însăşi. în atelierul privind Floarea Vieţii, vom arăta cum aceste elemente constitutive ale vieţii, cunoscute sub numele de solide platonice, ne servesc drept scheme imuabile, tipare, prin care pot fi exprimate fundamentele vieţii – aşa cum se manifestă ea pretutindeni. O dată înţeles acest lucru, importanţa Florii Vieţii va răzbate ca o expresie total integrată a lui „Dumnezeu” sau a „Tot ceea ce este”.

Floarea Vieţii este un tipar universal cu mai multe faţete. Când vom suprapune acest simbol peste un cerc sau sferă obişnuite, Floarea Vieţii va trasa o fereastră în unitatea infinitului, făcând ca ceea ce este îndeobşte cunoscut să se transforme într-o revelaţie extraordinarului.

Privind prin această fereastră a Florii Vieţii, vom fi provocaţi să ne unificăm minte, inimă şi spirit. Atunci când vom putea vedea, cu adevărat, orice formă a vieţii atât de îndeaproape, vom face ca divinul din vieţile noastre să fie mai puternic exprimat, putându-ne transforma lumea înconjurătoare printr-o viziune a unităţii universale.

Floarea vietii - introducere

Organizaţia de Cercetare Floarea Vieţii a fost creată pentru a împărtăşi învăţăturile legate de merkaba, de geometrie sacră (aşa cum au fost ele iniţial prezentate de Drunvalo Melchizedek), ca şi pentru a deschide inima. Noi mai furnizăm metodele care există pentru integrarea activităţii emisferei stângi a creierului (mintea raţională) cu cea dreaptă (inima/simţirea/intuiţia), ele devenind împreună o înţelegere fluentă a cosmosului care este astfel văzut dintr-un punct de vedere intelectual, dar şi resimţit din punctul de vedere al unei experienţe tangibile. Aceste învăţături îi vor ajuta pe oameni să îşi reamintească cine sunt ei cu adevărat, pentru a găsi apoi curajul de a se extinde dincolo de viziunea limitată pe care o aveau despre ei înşişi. Fiecare om dispune de un talent unic care, o dată descoperit, cultivat şi trăit efectiv, ne va putea schimba propria lume personală. Trăind de la nivelul acelui sine pur şi adevărat, care se află dincolo de credinţele noastre limitate, noi ne vom schimba treptat lumea înconjurătoare, transformând-o într-o experienţă trăită la un alt nivel de intenţie, acela al unei mai mari libertăţi şi nivel de posibilitate.

right_eye_of_horus

V-aţi dorit vreodată să puteţi SIMŢI legătura dvs. cu universul, mai degrabă decât să o vizualizaţi? Prin învăţăturile noastre despre geometria sacră, noi îl familiarizăm pe student cu o cunoaştere esoterică străveche care a existat de mii de ani în întreaga lume. Aceste învăţături care se bazează pe geometria sacră, ilustrează, pentru emisfera stângă a creierului, faptul că nu există cu adevărat decât o conştiinţă unică, un singur spirit, un singur Dumnezeu, că facem cu toţi parte din această unime. După ce mintea va fi înţeles acest concept, vom putea preda atunci studentului meditaţia în 17 respiraţii merkaba care îl va face să resimtă şi să experimenteze această unitate a tuturor formelor de viaţă. O dată trezite emisferele stângă şi dreaptă ale creierului către acest adevăr universal, inima va începe să pună acest adevăr în aplicare.

Este important să vedeţi şi să simţiţi limpede această unitate în fiecare aspect al vieţii voastre. Ambele părţi ale creierului încep să se mişte în armonie şi echilibru, iar acest fel de echilibru va ajuta inimii să se deschidă. Experienţa acestei unităţi universale va integra, de asemenea, inimă şi minte, ceea ce va face ca pacea şi echilibrul să fie întreţesute în toate cotloanele fiinţei noastre. Armonia şi echilibrul vor deschide ferestre în mintea, inima şi spiritul nostru. Fără a avea unitatea divină în interiorul nostru, arareori vom putea face ca aceste ferestre ale inspiraţiei să ne fie la îndemână. Unitatea interioară ne va deschide o anumită uşă, aflată în interiorul nostru, permiţând ca prana – această „energie a forţei vitale divine, echilibrate” – să pătrundă în cele mai intime canale ale fiinţei noastre fizice. Acest lucru se va afla la originea unui proces de vindecare şi întinerire interioară care ne va afecta corpurile fizic, emoţional şi spiritual.