3. Învăţăturile lui Melchizedek

După un deceniu, Melchizedek a organizat şcolile sale din Salem modelându-le după sistemul antic dezvoltat de primii preoţi setiţi ai celui de-al doilea Eden. Chiar şi ideea de dijmă, care a fost introdusă de cel pe care l-a convertit mai târziu, Avraam, a provenit, de asemenea, din tradiţii ambigue privind metodele setiţilor antici.

Melchizedek propovăduia conceptul unui Dumnezeu unic, al unei Zeităţi universale, dar el a îngăduit poporului să confunde acest Dumnezeu cu Tatăl Constelaţiei Norlatiadekului, pe care l-a denumit El Elyon — cel Preaînalt. Melchizedek a păstrat tăcerea aproape totală cu privire la statutul lui Lucifer şi al stării de lucruri de pe Ierusem. Lanaforge, Suveranul Sistemului, a avut foarte puţin de-a face cu Urantia înainte ca Mihail să-şi fi desăvârşit consacrarea. Pentru majoritatea ucenicilor Salemului, Edentia era cerul, şi cel Preaînalt era Dumnezeu.

Simbolul celor trei cercuri concentrice, pe care Melchizedek l-a adoptat ca insignă a consacrării sale, a fost interpretat de majoritatea oamenilor ca reprezentând cele trei ţinuturi: al oamenilor, al îngerilor şi al lui Dumnezeu. Melchizedek i-a lăsat să persiste în această credinţă; foarte puţini dintre discipolii lui au ştiut vreodată că aceste trei cercuri erau emblematice pentru infinitul, pentru eternitatea şi pentru universalitatea Trinităţii Paradisului, care întreţine universul şi îl dirijează în mod divin. Chiar şi Avraam a privit acest simbol ca reprezentându-i mai degrabă pe cei Trei Preaînalţi ai Edentiei, căci el a fost învăţat că cei trei Părinţi ai Constelaţiei acţionau ca o fiinţă unică. în măsura în care Melchizedek predica conceptul Trinităţii simbolizat de insigna sa, el îl asocia în general cu cei trei şefi vorondadeki ai constelaţiei Norlatiadekului.

Pentru grupul partizanilor săi, el nu a făcut nici un efort de a prezenta învăţături depăşind subiectul guvernării celor Trei Preaînalţi ai Edentiei — Zeii Urantiei. Melchizedek le propovăduia totuşi anumitor fideli adevărurile superioare, care includeau conducerea şi organizarea universului local. Dar, strălucitului său discipol Nordan Kenitul şi grupului său de ucenici serioşi, el le destăinuia adevărurile suprauniversului şi chiar şi pe cele ale Havonei.

Membrii familiei lui Katro, la care Melchizedek a locuit timp de peste treizeci de ani, cunoşteau multe dintre aceste adevăruri superioare şi le-au perpetuat multă vreme în familiile lor, chiar şi până în epoca ilustrului lor descendent Moise. Acesta s-a aflat astfel în posesia unei tradiţii autoritare din vremea lui Melchizedek, căci ea îi fusese transmisă prin ramura paternă a strămoşilor lui şi de asemenea prin alte surse ce ţineau de ramura sa maternă.

Melchizedek îi învăţa pe discipolii lui tot ceea ce erau în stare să absoarbă şi să asimileze. Multe idei religioase moderne privitoare la cer şi la pământ, la om, la Dumnezeu şi la îngeri nu sunt foarte îndepărtate de aceste învăţături ale lui Melchizedek. Dar acest mare învăţător a subordonat totul doctrinei unui Dumnezeu unic, o Zeitate universală, un Creator celest, un Tată divin. El a insistat asupra acestei învăţături pentru a face apel la adorarea umană şi pentru a pregăti drumul pentru apariţia ulterioară a lui Mihail în calitate de Fiu al aceluiaşi Tată Universal.

Melchizedek propovăduia că la un moment dat în viitor, un alt Fiu al lui Dumnezeu va veni să se încarneze asemeni lui, dar care se va naşte dintr-o femeie; de aceea, numeroşi învăţători de mai târziu au susţinut că Isus era un preot, sau un pastor, „pentru totdeauna după ordinul lui Melchizedek”.

Şi astfel Melchizedek a pregătit calea şi a stabilit stadiul monoteist al tendinţei lumii pentru manifestarea unui Fiu Paradisiac actual al acestui Dumnezeu unic, pe care îl descria într-un mod atât de viu ca fiind Tatăl tuturor, şi pe care îl reprezenta lui Avraam ca pe un Dumnezeu care acceptă oamenii sub simpla condiţie a unei credinţe personale. Când Mihail a apărut pe pământ, el a confirmat tot ceea ce arătase Melchizedek cu privire la Tatăl Paradisului.

2. Înţeleptul din Salem

Era cu 1973 de ani înainte de naşterea lui Isus când Machiventa s-a coborât la rasele umane ale Urantiei. Venirea lui a avut loc fără fast; nici un ochi omenesc nu a fost martor la materializarea sa. Prima dată când l-a observat un muritor a fost ziua memorabilă în care a intrat în cortul lui Amdon, un crescător de animale caldeean de origine sumeriană. Proclamarea misiunii sale a fost încorporată în simpla declaraţie pe care el a făcut-o acestui păstor: „Eu sunt Melchizedek, preot al El Elyonului, Cel Prea-înalt, singurul şi unicul Dumnezeu”.

După ce păstorul şi-a revenit din uluirea lui şi l-a asaltat pe acest străin cu numeroase întrebări, el i-a cerut lui Melchizedek să cineze cu el. Aceasta a fost prima oară, în lunga sa carieră universală, când Machiventa a mâncat alimente materiale, hrana care urma să-l susţină pe durata celor nouăzeci şi patru de ani ai vieţii sale ca fiinţă materială.

În noaptea aceea, în timp ce conversau sub cerul înstelat, Melchizedek a inaugurat misiunea sa de revelare a adevărului realităţii lui Dumnezeu când, cu o mişcare circulară a braţului, el s-a întors către Amdon zicându-i: „El Elyon, cel Preaînalt, este creatorul divin al stelelor şi al cerului, şi chiar şi al acestui pământ pe care trăim, şi el este, de asemenea, Dumnezeul suprem al cerului”.

În câţiva ani, Melchizedek adunase în jurul lui un grup de elevi, de discipoli şi de credincioşi, care au format nucleul comunităţii ulterioare a Salemului. El era binecunoscut în toată Palestina ca fiind preotul lui El Elyon, cel Preaînalt, şi ca înţelept al Salemului. La anumite triburi din împrejurimi, el era adesea numit şeicul sau regele Salemului. Salemul era locul care, după dispariţia lui Melchizedek, a devenit oraşul lui Iebus, care a primit mai târziu numele de Ierusalem.

În aparenţa sa personală, Melchizedek semăna cu un membru al popoarelor sumeriene şi nodite pe atunci contopite; el avea aproape un metru şi optzeci de centimetri înălţime şi o ţinută impunătoare. El vorbea caldeeana şi o jumate de duzină de alte limbi. Se îmbrăca asemenea preoţilor din Canaan, doar că, pe pieptul său, el purta o emblemă din trei cercuri concentrice, simbolul Trinităţii Paradisului aflat în uz în Satania. în cursul funcţiei sale, această insignă din trei cercuri concentrice a fost considerată de către discipolii săi ca fiind atât de sacră încât nu au îndrăznit niciodată să se servească de ea, iar după trecerea câtorva generaţii, această emblemă a fost repede uitată.

Cu toate că Machiventa a trăit în felul oamenilor ţinutului, el nu s-a căsătorit niciodată şi nici n-ar fi putut lăsa urmaşi pe pământ. Corpul să fizic, deşi semăna cu acela al unui om, era în realitate de un ordin particular, acela al corpurilor special construite folosite de cei o sută de membrii materializaţi ai statului major al Prinţului Caligastia, numai că el nu purta plasma vitală a nici unei rase umane. Arborele vieţii nici nu mai era disponibil pe Urantia. Dacă Machiventa ar fi rămas pe pământ pentru o perioadă lungă, mecanismul său fizic s-ar fi deteriorat treptat. Indiferent de situaţie, el şi-a încheiat misiunea de manifestare la nouăzeci şi patru de ani, cu mult înainte ca trupul său material să fi început să se dezintegreze.

Acest Melchizedek încarnat a primit un Ajustor al Gândirii care a locuit în personalitatea sa umană ca sfetnic al timpului şi ca mentor al cărnii. Acest spirit al Tatălui a dobândit astfel experienţa şi introducerea practică în problemele Urantiei, precum şi în tehnica de locuire într-un Fiu încarnat. Graţie acestui fapt a putut el să acţioneze cu atâta curaj în mintea umană a Fiului lui Dumnezeu care a venit mai târziu, când Mihail a apărut pe pământ sub înfăţişarea unui trup muritor. Acesta este unicul Ajustor al Gândirii care a activat vreodată de două ori într-o minte de pe Urantia, dar în ambele cazuri, acest lucru a fost atât divin, cât şi uman.

Pe durata încarnării sale, Machiventa a rămas într-un contact continuu cu cei unsprezece tovarăşi ai lui din corpul de conservatori planetari, dar el nu putea comunica cu alte ordine de personalităţi celeste. în afară de administratorii provizorii Melchizedeki, el nu avea mai mult contact cu inteligenţe supraumane decât o fiinţă umană obişnuită.

1. Încarnarea lui Machiventa

Adevărul revelat a fost ameninţat cu dispariţia în cursul mileniilor care au urmat eşuării misiunii lui Adam de pe Urantia. Din punct de vedere intelectual, rasele umane făceau progrese, dar, din punct de vedere spiritual, ele pierdeau lent teren. Către anul 3000 înaintea erei creştine, conceptul de Dumnezeu devenise foarte vag în mintea oamenilor.

Cei doisprezece administratori provizorii melchizedeki erau la curent cu proiectul de manifestare al lui Mihail pe planeta lor, dar nu ştiau cât de curând se va produce acest lucru. De aceea, ei s-au reunit în consiliu solemn şi au cerut celor Preaînalţi ai Edentiei să fie luate dispoziţii pentru a se menţine lumina adevărului pe Urantia. Această cerere a fost respinsă, cu menţiunea că „conducerea treburilor pe 606 a Sataniei este în întregime în mâinile conservatorilor Melchizedeki”. Aceştia au apelat atunci la ajutorul Tatălui Melchizedek, dar au primit numai notificarea că ei trebuie să continue să susţină adevărul în maniera pe care ar fi ales-o ei înşişi „până la sosirea unui Fiu de consacrare”, care „va salva de la decădere şi incertitudine titlurile planetare”.

Ca o consecinţă a reducerii complete a celor doisprezece administratori provizorii ai planetei la propriile lor resurse, unul dintre ei, Machiventa Melchizedek, a candidat voluntar pentru a face ceea ce nu fusese făcut decât de şase ori în toată istoria Nebadonului: să se întruchipeze temporar pe pământ ca un om al tărâmului, să se dăruiască ca un Fiu de intervenţie pentru a sluji lumea. Autorităţile Salvingtonului au acordat permisiunea de a se întreprinde această aventură, şi încarnarea efectivă a lui Machiventa Melchizedeka fost consumată aproape de locul care avea să devină oraşul Salemului, în Palestina. întreaga operaţie de materializare a acestui Fiu Melchizedek a fost înfăptuită de administratorii planetari provizorii cu cooperarea Purtătorilor Vieţii, a anumitor Controlori Fizici Principali şi a altor personalităţi celeste rezidente pe Urantia.

MerKaBa - Activarea corpului de lumină

MerKaBa – Activarea corpului de lumină
mer-ka-ba”Inspiraţi adânc energia pură a vieţii în chakrele voastre luminoase, şi lasaţi MerKaBa să trăiască. Deschideţi-vă inima, fără frică, către necunoscut şi priviţi cu ochi de copil în ochii lui Dumnezeu, în fiecare om care vă iese în cale. Este atât de simplu.” Drunvalo Melchizedek

Doresc să încep acest articol despre MerKaBa cu o poveste, mai bine spus cu o parte dintr-o poveste, care este spusă încă de la începutul timpurilor în imagini şi forme diferite. Modul în care se povesteşte şi imaginile, care se schimbă în funcţie de timp şi cultură este altfel, însă esenţa rămâne mereu aceeaşi.

Veşnicul început al sfârşitului

Povestea noastră nu are nici început şi nici sfârşit. Doresc să o numesc „Veşnicul început al sfârşitului”. Are la bază cartea cu acelaşi titlu a lui Ottinger Ammann. Ea există dincolo de timp şi spaţiu. Acolo unde tot ceea ce a fost creat şi ce va fi creat vreodată zace în propria energie, liniştită, constantă.

Câteodată numim acest spaţiu, „Sursa” Linişte, Vidul, Dumnezeu, Nirvana sau spaţiul Quantic.

În acest vid, se nasc impulsuri, valurile care apar pe suprafaţa lacului. Aceste valuri sunt mişcarea liniştii şi a bucuriei în sine. Îşi regăsesc expresia în această creaţie din care facem parte. Fiecare om în sine este o expresie a acestei dorinţe a vieţii, jocul energiei curate cu ea însăşi, în nenumărate variante şi constelaţii. Viaţa, pentru a se „manifesta” are nevoie de o multitudine de forme şi experienţe. Iar aici intră în joc MerKaBa.

De-a lungul timpului, în culturi diferite, descoperim mereu indicii despre o forţă, un câmp energetic, care este numit: templu, câmp de lumină, tronul divin, vehicul de lumină din diamante sau vehicul pentru a călători între dimensiuni.

Însă chiar în tradiţia creştină şi cea evreiască este foarte cunoscut şi înrădăcinat sub numele de câmpul de lumină MerKaBa. De asemenea se ştie de el şi în culturile şamanice precum Tradiţia Boen din Tibet sau în Sufism. În continuare mă refer la câmpul MerKaBa aşa cum este prezentat de Drunvalo Melchizedek.

Ce este MerKaBa?

MerKaBa este corpul nostru de lumină. Este un câmp energetic fin, transdimensional, compus din câmpuri geometrice, care înfăşoară corpul nostru. Ele creează forma unui tetraedru stelar. Două dintre aceste tetraedre stelare intră într-o rotaţie contrară una faţă de cealaltă, în timp ce un al treilea tetraedru este static şi înrădăcinat în corpul fizic.

Tetraedrul stelar este una din formele de bază din câmpul energetic al unui corp viu. Este compus din două tetraedre, cel solar şi cel pământesc, care interacţionează. Ele reprezintă balanţa şi integrarea perfectă a celor două aspecte polare ale creaţiei materiale: feminin- masculin, lumină-întuneric, extindere-contracţie. MerKaBa este sursa întregului nostru sistem energetic, a chakrelor, a aurei, a meridianelor energetice, a corpului nostru energetic şi fizic.

Ce înseamnă transdimensional?

MerKaBa se activează cu ajutorul câmpurilor energetice ale corpului fizic. Activarea acestui câmp ne sprijină pe de o parte în a fi ancoraţi pe deplin în această realitate materială, pentru a putea dezvălui întregul potenţial, iar pe de altă parte deschide accesul spre întregul spectru al dimensiunilor. Această deschidere are loc succesiv, în armonie cu evoluţia conştiinţei noatre individuale şi colective, şi este supravegheată de Sinele Superior. Cu cât suntem mai prezenţi în realitatea fizică, şi o îmbrăţişăm cu toate aspectele ei, cu atât mai mult se deschide intrarea spre celelalte planuri ale fiinţei.

Mereu auzim că deja am depăşit etapa MerKaBa – tetraedru stelar, şi că acum ne mişcăm în alte dimensiuni, iar această formă de MerkaBa ne reţine în corpul fizic. Doresc însă să vă ofer următorul impuls pentru a reflecta.

Pe de o parte există tradiţii în care Tetraedrul Soare se roteşte în sens invers faţă de Tetraedru Pământ. Drunvalo a spus că unele culturi şamanice îl folosesc aşa.

Această rotaţie în sens opus creează un câmp energetic care deschide accesul spre dimensiuni mai înalte ale acestei octave de conştiinţă, oferind toate experienţele posibile.

Putem folosi toate tonalităţile acestei octave, dar nu avem acces la alte octave.

Însă metoda de mai sus, în care se roteşte tetraedrul complet, creează un câmp de energie, care ne deschide accesul spre toate dimensiunile şi spre toate octavele. Cu alte cuvinte, activăm un receptor, care nu percepe doar unde scurte, ci recepţionează toată gama undelor de frecvenţă, de la ultrascurte la ultralungi.

Pe de altă parte, încă experimentez în fiecare moment al vieţii că suntem legaţi şi înrădăcinaţi foarte puternic de planul nostru fizic. Uneori am impresia că ne adâncim tot mai mult în acest plan în loc să ne detaşăm de el şi să evoluăm. Un aspect important în evoluţia noastră individuală şi a creşterii spirituale, este acela de a fi bine înrădăcinaţi în corpul fizic. În Budismul Zen este vorba despre „Rădăcini şi Aripi”. Pentru a accesa cerul, ceea ce înseamnă, a accesa planurile înalte, trebuie să fim bine înrădăcinaţi în pământ, precum un copac puternic, cu rădăcinile bine înfipte. Iar corpul nostru de lumină ne ajută şi în acest sens.

Structurile macro şi microcosmice

În decursul timpului am primit un respect tot mai mare în lucrul cu MerKaBa, am devenit foarte atent şi am privit cu smerenie forţa şi potenţialul care ne stă la dispoziţie prin acest câmp viu de energie. Cum şi când se dezvoltă potenţialul acestei energii depinde de evoluţia personală.

În traducere, cuvântul MerKaBa, înseamnă „câmp energetic”, care este compus din structuri care se rotesc în sens contrar, şi care integrează atât spiritul cât şi corpul.

Acest câmp are forma unei galaxii spiralate, care este compusă din crengi care se rotesc în sens opus, precum Calea Lactee, din care face parte sistemul nostru solar. Centrul acestei galaxii în formă de spirală este reprezentat de o gaură neagră, care este privit ca un Punct Zero. La fel, în centrul câmpului MerKaBa găsim un Punct Zero, o gaură neagră.

Acest centru reprezintă o poartă între lumi, prin care putem trece în alte dimensiuni. Oriunde se află câmpuri electromagnetice care se rotesc, precum tetraedrele stelare, apare şi un câmp magnetic sub formă de torus. Câmpul torus care este creat prin activarea MerKaBa, este o parte importantă a corpului nostru de lumină. Însă mai multe informaţii detaliate ar depăşi cu mult dimensiunea acestui articol.

Deoarece creaţia este construită sub formă de fracţiuni (fractal), regăsim aceste câmpuri magnetice spiralate în toate planurile. Ce înseamnă de fapt fractal?

Este asemănarea între forme în toate etapele sale, de mărire sau micşorare. La fel cum forma MerKaBa se aseamănă cu o galaxie, regăsim această formă până la nivel celular. Fiecare celulă este un câmp MerKaBa mic. Şi dacă ne adâncim în continuare în microcosmos, găsim şi în planul subatomic, câmpuri energetice care se rotesc. Dacă privim în cealaltă direcţie, spre Macrocosmos, regăsim şi aici aceste forme asemănătoare.

Drunvalo spune în cartea „Floarea vieţii II”, că toată creaţia în care trăim este o MerKaBa. Din această perspectivă putem privi MerkaBa ca un proiector, prin care sunt proiectate impulsurile şi intenţiile sursei. Suntem creaţie şi creatori în acelaşi timp.

Ce valoare are MerKaBa şi ce activează?

Fiind forma creaţiei, a Sursei, MerKaBa ne deschide accesul spre potenţialul nostru iniţial, din Sursă. Ne ajută, după vorbele lui Gothe, să devenim oameni din fiinţe umane. (??) Vorbele originale a lui Goethe (mare poet lb. Germană) „În fiecare fiinţă umană, se regăseşte potenţialul de a deveni Om.”

Se simte tot mai mult că suntem martori şi cocreatori a unei schimbări importante din istoria omenirii. Elisabeth Sathouris, biolog şi cercetătoare de viitor, compara evoluţia omenirii cu evoluţia individului. Din punctul ei de vedere ne aflăm între pubertate şi adolescenţă. Acest proces de transformare, ne cere să ne confruntăm cu frica individuală şi colectivă, cu structurile personalităţior limitate, cu părerile învechite şi cu părţile întunecate ale fiinţei noastre. Să le acceptăm, să le îmbrăţişăm şi astfel să le eliberăm.

În acest fel eliberăm energiile necesare, pentru a deveni fiinţe responsabile, atente, binevoitoare şi tolerante, fiinţa care aşteaptă în interiorul nostru pentru a fi eliberată. Avem la dispoziţie o sumedenie de informaţii din diferite culturi şi perioade de timp. Drumul geometriei sacre şi al câmpului MerKaBa este doar unul dintre ele. El era deja înrădăcinat în perioada Atlantidei şi a Lemuriei.

Se spune că forţa care activează MerKaBa este iubirea necondiţionată, a tot purtătoare. Şi aşa este. Însă în decursul vieţii mele am întâlnit foarte puţini oameni, care sunt într-adevăr această iubire.

MerKaBa este drumul iubirii şi ne susţine la descoperirea potenţialului din interiorul nostru, la eliberarea acestei fiinţe plină de iubire şi de a fii această fiinţă, de a o trăi. Drumul de care ne aminteşte Drunvalo Melchisedek îşi are începutul în planul spiritual. Folosim puterea intenţiei şi a concentrării noastre, pentru a ne activa câmpul de lumină.

Experienţe din practică
vocile celor care folosesc MerKaBa în viaţa lor pot descrie cel mai bine cum sunt şi ce simt:

… mă aflu într-o fază în care sunt mereu confruntat cu frica de viitor, chiar dacă ştiu că trăim în prezent, acum, aici. Cu ajutorul câmpului MerKaBa mă simt din nou „ocrotit” şi astfel am încredere că „totul o să fie bine”. Activarea câmpului MerKaBa creează o forţă interioară, iar eu strălucesc din interior … nu întotdeauna .. însă tot mai des.
În afară de asta mă simt mai liniştit, mai relaxat, ceea ce mă face să cred că mă apropii, pas cu pas, tot mai mult de centrul meu …
… seminarul a fost o experienţă foarte profundă, şi activez câmpul MerKaBa zilnic, mă ajută să mă centrez, şi recunosc clar ceea ce vreau sau nu vreau. De asemenea recunosc clar oamenii care nu îmi sunt binevoitori. Însă recunosc şi pe cei binevoitori. Pe de altă parte am nevoie şi de multă linişte şi timp pentru mine însumi, ceea ce savurez …
… viaţa a devenit mai intensă. Vocea mea s-a trezit. Şi totodata am devenit conştient de prezenţa mea, de faptul cum mă percep alţii. Când vorbesc, vorbesc cu mai multă forţă, şi trebuie chiar să învăţ să controlez intensitatea vocii şi a tonalităţii. Atunci când cânt, am impresia că vocea mea este ea însăşi un intrument muzical: un sentiment, ca o vibraţie din interiorul meu, din burta mea, care se cristalizează prin respiraţie şi apoi se materializează. M-am deschis înspre interior şi în acelaşi timp spre exterior, dintr-un anume punct … care sunt Eu …

Doresc să închei acest articol cu câteva cuvinte din parte lui Taruna N. Reupsch:

„Sensul vieţii constă în a te şlefui şi a te forma conform armoniei divine, pentru a străluci şi a ilumina lumea. Pământul va vibra de bucurie, fericire, lumină şi extaz. Cu toţii avem locul nostru, iar prin felul nostru unic, prin deosebirile noastre se cristalizează diversitatea luminii divine şi a conştiinţei. Şi pentru că tu faci parte din aceasta, tu eşti chiar lumina.

Deci, nu există sens în viaţă, doar dacă tu îi dai un sens, şi acest lucru îl faci în momentul în care recunoşti lumina din tine, atunci când începi să foloseşti această lumină şi dragoste creatoare. Responsabilitatea îţi aparţine ţie şi nu divinităţii. Tu însuţi eşti Divinitatea, nici mai mult, nici mai puţin. Deci haideţi să ne luăm viaţa în propriile mâini, şi să o formăm aşa cum ne dorim. Viaţa este frumoasă, haideţi să o sărbătorim în aşa fel ca această planetă să stralucească într-o lumină colorată.”

Rainer Kitza: După un timp îndelungat ca întreprinzător, consilier în industrie, iar în prezent ca lider de seminarii şi consilier pe plan internaţional, asociez elemente din geometria sacră, înţelepciunile indigene, tradiţii spirituale şi psihologie umanistă într-o şcoală modernă a misteriilor, al cărui scop este acela de a descoperi misterul vieţii şi de a-l trăi cu bucurie şi recunoştinţă. www.blumedeslebens.de

Activarea câmpului Merkaba după metoda celor din Pleiade

Recomandăm de asemenea şi alte exerciţii celor care doresc o accelerare subită a energiei: rotaţia. Deplasâdu-vă de la stânga spre dreapta, învârtiţi-vă şi concentraţi-vă privirea asupra degetului mare, numărând şi învârtindu-vă în acelaşi timp. Cel puţin treizeci şi trei de rotaţii, măcar o dată pe zi, trebuie să aibă exerciţiul vostru. Puteţi atinge numărul de rotaţii printr-o evoluţie lentă. Iar dacă reuşiţi să parcurgeţi toate cele treizeci şi trei de rotaţii, de trei ori pe zi, îsemnând un total de nouăzeci şi nouă de rotaţii, ei bine, nu se ştie cât timp v-a mai rămas de petrecut pe Pământ – ori în dimensiunea actuală. La sfârşitul exerciţiului, indiferent de câte ori v-aţi învârtit, împreunaţi-vă palmele la nivelul pieptului. Ţineţi-le strânse, deschideţi larg ochii şi legănaţi-vă spre stânga şi spre dreapta, ca şi cum v-aţi ţine bine pe picioare, dar aţi menţine rotaţia în continuare. Procesul este menit să accelereze mişcarea circulară a sistemelor de chakre, care vă susţin capacitatea de recepţie şi de interpretare a datelor.

Ca o concluzie, metodele cele mai eficace sunt intenţia, respiraţia, întrebuinţarea pilonului de lumină şi rotirea. Mai este însă una. întrucât sunteţi fiinţe electronice, capabile să vă modificaţi frecvenţa extrem de rapid, vă recomandăm să beţi cât mai mulă apă; proaspătă, purificată, de preferinţă de izvor. Este cel mai eficient conductor. Vă menţine sistemul deschis şi operaţional.

Puteţi face o sumedenie de alte lucruri. Deprindeţi-vă cu stările modificate de conştiinţă şi menţineţi controlul orice ar fi. Cultivaţi-le şi folosiţi-vă de ele pentru a strânge informaţii şi a modifica probabilităţile, mai întâi în afara culoarelor timpului şi apoi în propriile vieţi. Părăsiţi-le pentru a reveni în deplin control al voinţei şi pregătiţi-vă să le folosiţi din nou ori de câte ori veţi mai avea nevoie. Veţi constata că în acele momente acceleraţia energetică va atinge cote extreme. Cu cât sunt mai multe conştiinţe planetare care să aibă astfel de capacităţi, cu întreaga matrice a conştiinţei umane va suferi mutaţii mai mari. Din ce în ce mai multă energie va atinge Pământul datorită celor care o pot recepţiona acum.

Toţi sunteţi capabili să recepţionaţi şi să onoraţi energia, fiindcă se cere primită. Se aseamănă unui puţ de petrol. La ce folos că există, dacă nu sunt amenajări care să furnizeze petrolul atât de preţios? Fără amenajare, ar fi doar o sursă de murdărie. Numai în cazul în care te foloseşti de darurile naturale de genul puţurilor de petrol, pungilor de gaze naturale sau cascadelor şi le combini cu voinţa omului, creezi o sursă constantă de energie. Cei care ştiu să manipuleze astfel de surse devin foarte bogaţi. Aspectul esenţial al acestui proces de dirijare a energiilor este venerarea planetei ca izvor de înţelepciune. Vi se se oferă o resursă naturală extrem de preţioasă, fiţi atcnţi cum vă folosiţi de ea. Dacă o utilizaţi cu înţelepciune, veţi deveni cu toţii mult mai bogaţi, în ceea ce priveşte toate capacităţile şi virtuozităţile.

Mulţi vă doriţi să ajungeţi în tărâmuri înalte şi să poposiţi pe acele meleaguri, uitând că misiunea voastră trebuie să se desfăşoare pe planeta Pământ. Staţi pe loc! Poate nu înţelegeţi astfel de cuvinte deocamdată. Dar veţi afla destul de curând că evoluaţi din ce în ce mai repede, şi dacă nu sunteţi bine consolidaţi pe Pământ – de unde să coordonaţi celelalte euri – sistemul nervos poate claca. Modificările de frecvenţă şi fluxul mereu mai intens de lumină către corp determină o capacitate amplificată de recepţie a datelor. Vi se mai întâmplă să vă plictisiţi de lumea în care vă aflaţi momentan şi atunci nu doriţi decât să primiţi date, uitând cu totul de lumea înconjurătoare. în lipsa unei fermităţi a identităţii, nu puteţi accesa informaţia care vă stă la dispoziţie. V-ar suprasolicita sistemul, sau n-aţi şti cum să o interpretaţi şi atunci aţi intra în panică.

Veţi fi nevoiţi să menţineţi echilibrul între mai multe lumi. Cum trebuie procedat? Sunt primordiale intenţia, exerciţiul şi puterea voinţei. Conştiinţa clară a identităţii voastre vă va ajuta să pătrundeţi în toate aceste lumi. Veţi simţi fluxuri imense de energie şi veţi putea să le redirecţionaţi unde şi când aveţi nevoie de ele – devenind astfel supra-oameni.

O metodă eficientă de a conştientiza identitatea este contactul direct cu pământul. Ieşiţi în natură şi rămâneţi o vreme acolo. Aşezaţi-vă lângă un copac. Luaţi un scaun şi aşezaţi-vă în lumina soarelui, citiţi o carte şi lăsaţi lumina solară să vă învăluie. Sau înotaţi, intraţi cu picioarele în apă. Toate sunt elemente primordiale ale planetei, trebuie să le simţiţi pe toate direct.

Evoluţia întregii specii umane, dovedită de capacitatea de a uni dimensiunile se va extinde asupra sistemului nervos, care va deveni capabil să interpreteze informaţiile referitoare la transformările mondiale. Toate sunt aproape. în ultimul an, mare parte din informaţiile pe care le cunoaşteţi cu toţii din surse secrete au fost făcute publice. Mulţi dintre cei care habar nu aveau de relatările despre extratereştrii sau de metodele de perfecţionare corporală brusc au devenit interesaţi. Ştiu cu toţii că mişcarea ia proporţii şi că lumea întreagă este în pragul schimbării, care depăşeşte graniţele Statelor Unite.

Conflictul dintre energii stă la rădăcina marii bătălii care va urma. Se va amplifica întrucât conflictul se poartă pentru supremaţia unei singure frecvenţe, care să-i înrâurească de acum înainte pe toţi. Voi ce frecvenţă susţineţi, sub aparenţă umană şi ce trebuie să faceţi în aceste momente?

Este esenţial să vă cunoaşteţi cât mai bine identitatea şi misiunea în astfel de momente. Tranzitul interdimensional, însoţit de modificarea frecvenţelor şi de accelerarea energiilor, va determina transformarea rapidă a sistemului nervos care, ca traducător al informaţiei, trebuie să menţină controlul.

Invăţaţi să manipulaţi simultan şi conştient mai multe realităţi deodată, menţinând Pământul ca sursă a decodării informaţiei. N-aţi mai fi pe planetă dacă n-ar fi fost necesar să transmiteţi toate energiile şi informaţiile planetei Pământ. Ori de câte ori vă simţiţi plini de energie, chiar şi electrică, să ştiţi că sunteţi într-o stare modificată de conştiinţă. Trebuie să recunoaşteţi toate versiunile de stări modificate, ca să permiteţi tranzitul informaţional ori de câte ori apare. Dacă simţiţi starea modificată şi primiţi energie, informaţională sau vindecatoare, trebuie să-i permiteţi tranzitul. Lasaţi-o să vă parcurgă organismul şi trăiţi starea de multidimensionalitate. Tineţi minte trăirea, dar nu încercaţi să-o interpretaţi. Permiteţi energiei să se scurgă din voi în pământ şi mai târziu veţi înţelege totul.

Puteţi accesa corpul emoţional din momentul în care aveţi încredere deplină în afectivitatea voastră. Fiţi convinşi că emoţiile sunt benefice şi sigure, că au o menire precisă şi că nu vă stau în cale. Ori de câte ori le simţiţi, aşteptaţi să vedeţi cum se comportă. Se întâmplă să vă certaţi cu copiii şi ei să ţipe la voi, lucru care vă enervează şi ripostaţi cu ţipat-atunci scrutaţi-vă afectivitatea. Cum se manifestă ea? Orice astfel de stare vă îngăduie accesul la informaţia multidimensională. Depistaţi frecvenţa respectivă şi menţineţi-o.

Este o opinie universală că emoţiile nu pot fi controlate. Nimic mai fals! Le puteţi controla în permanenţă. Ele se pot transforma în frecvenţe interne prin care să accesaţi nucleul fiinţei voastre. Iar o altă persoana vă poate privi fără să aibă cel mai mic indiciu că fenomene atât de intense se petrec în sinea voastră. Nu înseamnă că blocaţi fluxul energetic în voi; ci doar că traiţi respectiva emoţie fără să o valorizaţi ca fiind pozitivă sau negativă-doar o traiţi. Exploraţi-i limitele.

Unde vă duce? Care-i pasul următor? Rupeţi-vă de evenimentul care a cauzat emoţia. Vă va ajuta pe unii.

Exerciţiile fizice vă vor ajuta să vă eliberaţi. Ţesuturile musculare v-au folosit pentru a îmbraca scheletul. Muşchii s-au mărit şi au împiedicat difuzarea informaţiei de la nivel osos. Trebuie să accesaţi informaţiile stocate în structura osoasă, fiindcă acolo este adevarata istorie a neamului omenesc. Străbateţi straturile de ţesut şi regăsiţi adevărul îngropat în trup.

Planul misiunii voastre terestre iese la iveala cu cât săpaţi mai adânc. Ca şi jocul din copilarie: ascundeţi ceva şi când căutătorul se apropie de acel obiect, îl îndrumaţi, „mai cald, fierbinte!” Corpul întreg începe să freamăte când planul se apropie de desăvârşire, depăşind logica şi aprofundând experienţa. Scopul vi se dezvăluie fără aportul gândirii. Corpul, nu mintea, se raliaza informaţiei. Libera fluctuaţie a afectivităţii va întregi experienţa. în situaţia în care analizaţi, nu veţi reuşi să înţelegeţi ce vi se întâmplă.

Aveţi nevoie de afectivitate. Punem iar accentul pe aceste cuvinte. Unii vă lăudaţi că reuşiţi de fiecare dată să vă depăşiţi afectele. Nu veţi mai reuşi mult timp de acum înainte fiindcă „performanţa” voastră aduce distrugerea.

Credeţi că v-aţi rezolvat disensiunile cu părinţii. Mai direct ar fi să afirmaţi că în starea actuală a lucrurilor, asta este opinia voastră. Doar prin exercişii fizice sau prin meditaţii cu cristale veţi putea să vă înălţaţi spre planul viziunilor, de unde să obţineţi o imagine mult mai clară a evoluţiei evenimentelor.

Informaţia este scrisă şi stocată în piatră. Dar şi osul serveşte ca suport eficace pentru informaţie. De aici, importanţa pe care trebuie pe care trebuie să o acordaţi structurii scheletului, cronică a experienţei personale din timpul vieţii. Eliberaţi informaţia şi nu vă mai frustraţi considerând că aţi încheiat anumite capitole ale vieţii. Afirmaţi: -Ce minunat! Am mai găsit ceva aici. Ce bine!” FoIosiţi-vă de experienţă ca de o mină de aur – ca şi cum v-aţi da seama că abia v-aţi născut şi sunteţi teribil de bogaţi.

Toate câte vi se vor întâmpla vor fi din cauza voastră.

Deschideţi căi ale conştiinţei către întreaga planetă, nu doar pentru voi. E bine că toata curăţenia pe care v-o faceţi acum e partea cea mai uşoaă. Unele dintre cele mai bizare evenimente vi se vor întâmpla mai târziu, când veţi fi atât de obişnuiţi cu ele, încât nu vi se va mai părea nimic ieşit din comun. Toate la timpul lor.

Mutaţia principală va fi corelarea datelor interne cu cele exterioare. Trebuie să accesaţi toate corpurile emoţionale de care aţi fost atât de înspăimântaţi până acum. Corpul emoţional este legătura cu corpul spiritual. Corpul mental şi corpul fizic merg mână în mână, iar cel emoţional şi cel spiritual la fel. Din cauză că ultimul este de natură non-fizică, iar voi toţi sunteţi blocaţi într-un tărâm fizic, singura cale de acces către tărâmurile non-fizice este cea a emoţiilor.

Oamenii au tendinţa de a se ataşa de dramele personale atât de mult, încât se pierd în procesarea datelor. Pentru ei, poate deveni un stil de viaţă. Dar nu îi ajuta cu nimic. E inutil să procesezi într-una şi să le răspunzi celorlalţi: – Nu apelaţi la mine, procesez. M-am adâncit în muncă şi nu pot să găsesc calea de ieşire”. Da, este nevoie de o examinare prin care vă hrăniţi cu informaţie. Dar trebuie să vă hrăniţi şi să vă vedeţi în continuare de viaţî, în aşteptarea unui alt festin. Nu vă mai agăţaţi de nestematele trecutului, temându-vă că după realizarea problemelor respective nu veţi mai găsi nimic interesant în viaţă.

Procesarea trebuie văzută în perspectivă.

Corpul omenesc evoluează şi se transformă. Poate consideraţi că are nevoie de anumite combinaţii nutritive, fiindcă aşa aţi fost învăţaţi să credeţi. E de dorit, însă, să uitaţi tot ceea ce aţi învăţat până acum. Trebuie să ascultaţi doar vocea organismului, iar el vă va spune de ce are nevoie. Ştim că mulţi v-aţi schimbat regimul alimentar. Nu vă mai simţiţi bine mâncând ce obijnuiaţi să mâncaţi înainte, din cauza vibraţiei prea intense a unor alimente. După cum ştiţi şi voi, vitele, porcii şi găinile crescute pentru carne nu sunt hrănite cu mâncare adecvată. Trăiesc în spaţii înguste şi majoritatea nu apucă să vadă lumina zilei. Mulţi îşi fac nevoile în capul celor de dedesubt, din cauză că trăiesc în cuşti metalice supraetajate. Aceasta e viaţa lor. Le sunt daţi steroizi şi antibiotice – numai hrană nu. Nu sunt îngrijiţi cu dragoste. La abator, nu sunt ucişi cu dragoste. Iar voi înghiţiţi această vibraţie.

Toate lucrurile există mai întâi ca vibraţie. Animalele au fost oferite planetei pentru a vă însoţi, să locuiască împreună cu voi, să vă hrănească şi să vă apere dacă aveţi nevoie. Toate trebuiau să se întâmple sub auspiciile iubirii. Cine locuieşte la ţară şi creşte găini şi porci, dându-le hrană potrivită şi ducându-i la abator cu milă şi dragoste cunoaşte diferenţa. Acela menţine un standard ridicat şi pentru viaţa animalelor, care, în schimb, îi întorc dragostea şi ridică standardul vieţii omului. Apropriaţi-vă acest ideal. Aşa au stat lucrurile pe Pamant mult timp . Dar prezentul e diferit. Fiţi atenţi la vibraţiile fiecărui lucru. Lăsaţi corpul să se exprime liber. îngăduiţi-vă schimbarea, deoarece corpul, în încercarea de a spori vibraţiile, se va îndepărta de anumite mâncăruri. Gandiţi-vă să vă schimbaţi regimul alimentar, iar alternativele vor ieşi la iveaia. Trebuie să inţelegeţi că sunteţi mult mai mult decât entităţi fizice. Existaţi în mai multe realităţi. Aşa că trebuie să vă limpeziţi gândul şi intenţiile. Ce vă doriţi cu adevărat? Spuneţi verde-n faţă: -Vreau să evoluez. Să-mi schimb regimul alimentar. Vreau să folosesc intuiţia în orice împrejurare.” Fiţi decişi în Iegătură cu ce doriţi. Expresia Vreau… are o putere nemaîntâlnită.

Adevărata sănitate este reunirea celor douăsprezece catene intracelulare, care să activeze la maximum activitatea cerebrală. Va mai dura o vreme până când cele douăsprezece se vor activa complet, deşi pot fi conectate încă de pe acum. Unii v-aţi putut da seama că sunt conectate, însă deocamdată nu s-au activat. în situaţia a doua, creierul funcţionează la capacitate maximă, iar voi toţi veţi fi nişte genii. Veţi şti totul, veţi avea puteri telepatice, întrucât dcţineti cheia Bibliotecii Vii. Aveţi cardul de acces la toate nivelurile de informaţie de pe planetă.

Dacă ar fi să aspiraţi la ceva mai presus de orice, v-am cere să deveniţi Păstrătorii impecabili ai Frecvenţei. Păstraţi în voi cunoaşterea şi informaţiile de cel mai înalt nivel, al fiinţei fară limite. Prin noua viaţă veţ împărtăşi frecvenţa tuturor celor din jur, plimbându-vă pe străzi sau intrând la cumpărături în magazine sau odihnindu-vă cu capul pe pernă seara, în deplină cunoştinţă a adevăratei indentităţi.

Va veni o vreme când nu veţi mai avea nevoie de informaţie din exterior. Atunci noi şi cei asemeni nouă vă vom aduna pe toţi împreună, în grupuri, ca să vă reflectaţi unii pe alţii şi să vă încărcaţi cu energie electromagnetică. Cu fiecare exerciţiu pe care vi-l propunem, creăm scântei de lumină care dezvoltă breşe. Cele din interiorul vostru provoacă vibraţii atât de imense, încât îi afectează pe toţi cei din jur. Cea mai mică modificare interioară determină emiterea unei frecvenţe de recunoaştere pe care o preiau ceilalţi. Aşa ia amploare psihicul colectiv. Fără să înţelegeţi raţional fenomenul sau să vă formaţi o imagine clară, deoarece se petrece în interiorul vostru. Energia creşter în funcţie de capacitatea voastră de a o controla.

sursa: „Mesaje din Constelaţia Pleiadelor” de Barbara Marciniak, Editura Elit