Ce este geometria sacră?

Când folosim învăţăturile de geometrie pentru a demonstra adevărul străvechi al faptului că orice formă a vieţii decurge din acelaşi tipar, putem limpede vedea cum orice formă a vieţii purcede din aceeaşi sursă… forţa inteligentă pe care unii o numesc „Dumnezeu”. Atunci când geometria este folosită pentru a explora acest mare adevăr, în faţa ochilor ni se va deschide o înţelegere mai vastă a universului, până când orice aspect al realităţii va deveni pentru noi sacru. înţelegerea adevărurile simple ale geometriei sacre ne conduce la o evoluţie a conştiinţei şi la o deschidere a inimii care reprezintă următorul pas, în procesul evoluţiei umane.

Adevăratele forme ale geometriei sacre nu stagnează, nu se fixează niciodată la o singură formă. în schimb, ele se află într-o constantă transcendenţă fluidă şi schimbare (evoluând sau involuând) de la o formă geometrică la alta, la viteza sau cu frecvenţa care le este proprie. Aceste stări în continuă evoluţie ale geometriei oglindesc natura aflată într-o statornică evoluţie a conştiinţei umane.

Geometria sacră, în forma sa primordială, se construieşte din ţesătura „materiei-spirit” conştient transcendente. Aceste forme ale geometriei sacre ne apar adesea în vise şi viziuni. Adeseori ele ni se prezintă într-o sucesiune extrem de rapidă, ca de mitralieră, ca şi cum ar fi nişte hieroglife purtătoare ale unei imense încărcături emoţionale şi de înţelesuri, legate de fiecare din simboluri. în aceste cazuri, adesea nu este necesară o înţelegere intelectuală a înţelesului din spatele imaginilor. Subconştientul nostru înţelege şi de acolo va începe transformarea.

Geometria sacră şi învăţăturile Florii Vieţii ne ajută să privim în interiorul nostru pentru a regăsi imensitatea din care şi noi suntem o parte. Mulţi oameni au fost condiţionaţi pentru a vedea şi a crede într-o perspectivă limitată a ceea ce este mic, mărunt. Dresorii de elefanţi din Orientul îndepărtat leagă o frânghie subţire de glezna oricărui pui de elefant, pentru ca apoi, de-a lungul întregii sale vieţi, să întărească această legătură. Astfel elefantul adult va fi pe deplin capabil să rupă frânghia, dar el a fost până într-atât de condiţionat cu ideea că nu va putea să o facă, încât el nu va înţelege niciodată că stă în puterea sa să se elibereze. şi noi suntem aidoma acelor elefanţi, neînvăţând decât despre credinţa noastră autoimpusă în limitare. Trăind astfel cu o perspectivă limitată a noastră înşine, arareori ne putem depăşi limitărilor şi, în consecinţă, ne legăm de obişnuinţele noastre. Cu puţin efort, învăţăturile Florii Vieţii şi ale geometriei sacre ne vor ajuta să zărim prin fereastra credinţelor noastre condiţionate şi să privim la vastitatea adevăratului nostru sine şi la potenţialul său nelimitat.

Etapa Fructului Vieţii

Continuând cu etapa următoare de dezvoltare a simbolului Florii Vieţii, aşezaţi vârful compasului asupra punctelor exterioare de intersecţie ale cercurilor exterioare şi trasaţi un cerc având aceleaşi dimensiuni, în fiecare din cele şase locuri. (vezi figura de mai jos)

Pentru a ajunge la tiparul „Fructului Vieţii”, trasaţi un alt set de cercuri exterioare, aşezate pe cercul exterior alcătuit din punctele de intersecţie, pentru a completa cercurile incomplete. (vezi figura de mai jos)

în acest moment, se naşte un o nouă structură. Această structură este cunoscută sub numele de etapa Fructului Vieţii. Etapa de Fruct al Vieţii este crucială pentru configurarea tiparelor asociate Cubului lui Metatron. (vezi figurile de mai jos)

 

 

Cubul lui Metatron este o structură care defineşte Solidele Platonice. Solidele Platonice sunt cinci structuri care sunt cruciale, din pricină că ele reprezintă elementele constitutive ale vieţii organice. Aceste cinci structuri se regăsesc la minerale, în formele de viaţă însufleţite şi neînsufleţite, în sunete, muzică, limbaj, etc.

 

 

Etapa Oului Vieţii

Pentru a continua cu etapa următoare de dezvoltare a simbolului Florii Vieţii, cunoscut sub numele de „Oul Vieţii”, aşezaţi vîrful compasului pe punctele exterioare de intersecţie ale cercurilor şi trasaţi acelaşi cerc, avînd aceleaşi dimensiuni, în toate din cele şase puncte. (vezi figura de mai jos)

După ce aţi trasat cele 6 noi cercuri, le puteţi şterge pe cele 6 anterioare. Acest lucru va crea o structură care trebuie văzută ca un conglomerat de sfere, cunoscut sub numele de Oul Vieţii. (vezi figura de mai jos)

Oul Vieţii este semnificativ, întrucât această porţiune a structrii ne îngăduie să vedem care sunt fazele embrionare ale vieţii (acest lucru este mai pe larg explicat în cadrul atelierului).

Până acum am explorat doar gemetria feminină care se întemeiază pe sfere. Această configuraţia specială de sfere (Oul Vieţii) este necesar pentru a dezvălui care sunt primele forme geometrice masculine (unghiulare). Aceste configuraţii geometrice masculine speciale se clasifică în tetraedru, cub şi tetraedru stelat. (vezi figurile de mai jos)

După cum veţi vedea la atelier, acest proces de evoluţie geometrică poate fi văzut drept o metaforă care se referă la Creaţia sau la Geneză/Facere. Este interesant de observat că în această explicaţie a Genezei/Creaţiei, geometria feminină survine înainte de geometria masculină. De fapt, geometria masculină depinde de cea feminină. Din feminin se creează elementele constitutive ale realităţii fizice.

Deschiderea ferestrelor Florii Vieţii

Pentru a putea deschide o fereastră în domeniul simbolului Florii Vieţii, avem nevoie de un punct de început. Acest punct de început ne va dezvălui una din intrările posibile în lumea esoterică cuprinsă în acest simbol. Să începem prin a ne folosi de o structură circulară în cascadă, care ne va arăta care este geometria ascunsă în simbolul Florii Vieţii.

Structura circulară în cascadă este una din structurile cele mai des folosite. Ea este baza unor structuri adiţionale care îl vor purta pe cercetător şi mai adânc în înţelesurile esoterice ale Florii Vieţii. Structura circulară în cascadă poate fi creată folosind un compas având ataşat de el un creion. Folosiţi acelaşi diametru pentru toate cercurile. începeţi prin a trasa un cerc, având cca 5 cm. diametru. (vezi figura de mai jos)

Observaţi cum fiecare linie, unghi sau cerc se leagă de o sumedenie de cunoştinţe. Geometria sacră se ocupă de proporţii şi relaţii. Ea nu înseamnă doar nişte linii arbitrare pe o pagină.

O dată ce aţi trasat primul cerc, marcaţi un punct oriunde pe cerc. Centraţi-vă compasul asupra acelui punct şi trasaţi un alt cerc complet. (vezi figura de mai jos)

Proporţia creată de aceste două cercuri care se intersectează este cunoscută sub numele de Vesica Pisces. Ea este una dintre cele mai simple forme ale geometriei sacre. Ea este înfăţişată pretutindeni în lume, în locurile sacre, în special la Chalice Well din Glastonbury, Anglia.

Găsiţi apoi un loc unde cel de al doilea cerc îl intersectează pe primul şi aşezaţi acolo compasul pentru a trasa cel de al treilea cerc. (Nu are importanţă dacă alegeţi punctul superior sau inferior de intersecţie). în cazul nostru vom folosi punctul de intersecţie superior. (vezi figura de mai jos)

Generaţi cel de al patrulea cerc, în maniera celui precedent, folosind cel mai apropiat punct de intersecţie. (vezi figura de mai jos)

Continuaţi cu trasarea celui de al cincilea, al şaselea şi, în final, celui de al şaptelea cerc. (vezi figurile de mai jos)

După completarea celui de al şaptelea cerc, veţi ajunge la etapa tiparului genesic, adică cel al Seminţei Vieţii. În acest moment vom ajunge la un tor tubular. (vezi figurile de mai jos)

Pentru a descoperi mai multe despre această structură, va trebui să trecem la etapa următoare.

Unde putem regăsi simbolul Florii Vieţii?

Simbolul Florii Vieţii poate fi regăsit în mai multe locuri din jurul planetei. Nimeni nu ştie cu siguranţă cât de vechi este acest simbol. Putem să ne facem o idee aproximativă asupra vârstei templului din stratul media, al lui Osiris de la Abydos, în Egipt, unde regăsim simbolul.

Templul median de la Abydos are o înălţime mai mică decât celelalte două temple. Acest templu a fost îngropat în pământ, în timpul in care faraonul Seti I construia celelalte două temple, la Abydos. Acesta este complet diferit în construcţia sa. Folosind mari blocuri de granit şi o uimitoare precizie, acest templu nu se aseamănă ca arhitectura cu nici un alt templu egiptean, cu excepţia Sfinxului.

Tiparul Florii Vieţii se află plsat pe granitul de pe laturile acestui templu. El nu a fost sculptat în granit, ci pare a fi fost imprimat în el printr-un procedeu de ardere, sau desenat cu o incredibilă precizie pe el.

Tiparul Florii Vieţii-FOL a mai fost regăsit la Masada, pe Muntele Sinai, în Israel, la multe din templele din Japonia şi China. Recent, el a fost descoperit în India, şi, potrivit unor relatări şi mai recente, el a fost descoperit şi în Spania.

În timpurile moderne, simbolul Florii Vieţii nu a fost studiat cum se cuvine, el fiind cercetat de foarte puţini specialişti. Simbolul FOL conţine un imens număr de potenţialităţi ascunse, care se află în interiorul lui. Este nevoie să ai o minte deschisă şi o nemăsurată smerenie, pentru a-i putea descoperi tainele. Când este folosit cu smerenie şi o inimă deschisă, simbolul FOL îţi poate deveni o oglindă, în care pe tot timpul vieţii, îţi poţi urmări potenţialităţile nelimitate.

Potrivit modelelor cuprinse în el, simbolul Florii Vieţii are capacitatea de a ne arăta felul cum lucrurile provin de la unică sursă şi sunt într-un mod intim şi permanent intercorelate între ele. Când se ajunge la experienţa acestui lucru, efectul asupra individului este profund. Dar mai întâi trebuie să învăţăm cum să deschidem una din ferestrele care dau spre Floarea Vieţii, pentru a putea privi înăuntru.

Pentru a putea deschide ferestrele înţelegerii, avem nevoie de unelte pentru a „săpa” în necunoscut, după informaţii. Aceste unelte se manifestă sub forma unor structuri. O structură se asemămnă „unei site” pe care arheologul o foloseşte pentru a separa, în praful din sol, artefacte importante care zăceau în pământ. Fiecare structură sau sită este, în special, folositoare pentru o anumită ramură a cunoaşterii. Unele structuri pot fi folosite pentru mai multe descoperiri, în timp ce altele trebuie folosite împreună cu două sau mai multe alte structuri, pentru a deschide o fereastră adiţională de informaţie.

Dacă vi s-ar spune că, „toate lucrurile vin dintr-o sursă unică”, probabil că aţi fi de acord. Totuşi, s-ar putea ca o parte din voi să fie înclinată să spună „Cum aşa?” Până ce veţi putea vedea felul în care se îmbină toate, veţi avea nevoie de etape ale înţelegerii, care să vă ajute să vedeţi şi să asimilaţi întregul. Folosind aceste structuri sau site de decantare, veţi putea descifra fiecare din ramurile cunoaşterii cuprinse în simbolul FOL şi veţi putea dezvolta un punct de vedere mai amplu asupra potenţialităţilor cuprinse în voi şi în toate lucrurile.

S-ar putea spune că simbolul FOL cuprinde întregul univers în el, dar dacă nu ţi se arată etapă cu etapă cum este posibil acest lucru, s-ar putea foarte lesne să nu crezi că el există, privindu-l ca pe orice alt „lucru”. Actul de integrare a tuturor structurilor disponibile şi a tuturor ramurilor cunoaşterii, pentru a ajunge la unitatea pe care o evocă simbolul FOL, va ajunge să vindece fisurile şi fracturile lumii noastre haotice. Oamenii sunt condiţionaţi să disece, să judece, să separe şi să distrugă realitatea. Este vorba de fracturile sau fisurile realităţii unificate din care facem toţi parte. Văzând unitatea şi alimentând-o vom reuşi să vindecăm fisurile separaţiei, întărind relaţia cu divinul care se află în noi toţi.

Simbolul Florii Vieţii este din nou adus în conştiinţa umanităţii. Aceasta ne va ajuta să obţinem un model al unităţii în diversitate, model de care avem o atât de disperată nevoie, pentru a vindeca realitatea fracturantă pe care o vedem în jurul nostru. A sosit vremea de a ceda în faţa unităţii ce ne înconjoară. Această unitate inerentă care ne leagă a fost cândva nepercepută şi ignorată, dar acum dispunem de înţelegerea, structurile şi uneltele necesare pentru a-i vedea existenţa, îmbrăţişând această unitate prezentă în vieţile noastre.