Integrarea copiilor cu risc de abandon în societate. Scopul este conştientizarea părinţilor privind importanţa înţelegerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la copii.

Ce putem face:

Organizarea de campanii de creştere a gradului de conştientizare
Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli, institutii locale etc.
Elaborarea metodologiei pentru „grădiniţa de familie”, metode alternative şi educaţionale
Activităţi de tip „grădiniţa de familie”
Activităţi de consiliere cu scop preventiv pentru părinţi privind diminuarea riscului de abandon şcolar
Dezvoltarea şi crearea de programe şcoală – comunitate – părinţi
Seminarii deschise pentru consilierea părinţilor

Şcoli

Creşterea ratei de absolvire;
Spaţii de lucru; promovarea unei imagini pozitive asupra şcolii pentru a crea un impact asupra reducerii ratei de abandon;
âlniri profesori-părinţi pentru a conştientiza nevoia de educaţie.

Instituţii locale

Implicare în viaţa unei comunităţi locale;
Încurajarea activităţilor în folosul comunităţii.

Servicii de ocupare

Elevi care vor fi pregătiţi pentru integrarea în societate;
Impactul asupra bugetului de ocupare.

Capacitatea de a oferi experţi

Servicii sociale şi de sănătate;
Dezvoltarea capitalului uman, cu beneficii pozitive asupra societăţii şi a omului;
Standarde de viaţă ridicate.

Cum puteţi să o faceţi:

Puteţi şi vă rugăm să direcţionaţi 2% din impozitul pe venit din anul 2011 către Fundaţia Floarea Vieţii astfel:
Pentru cei care obţin venituri din salarii formularul 230.
Pentru cei care obţin venituri din alte surse şi care urmează să depună formularul 200.

Trebuie să completaţi formularul 230 sau 200 (după caz) ataşat cu datele dumneavoastră la punctul A, iar la punctul B cu datele noastre:
Denumire entitate nonprofit: Fundaţia Floarea Vieţii
Cod de identificare fiscală: 18800944
Cont Bancar (IBAN): RO44BTRLRONCRT0243399801 – RON

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.
Trebuie să îl depuneţi la Administraţia Financiară de domiciliu sau să îl trimiteţi prin poştă către aceasta.
Sau ne trimiteţi nouă formularele şi le trimitem noi la Administraţia Financiară

Puteţi să direcţionaţi o cotă din impozitul pe profit al companiei Dvs. din anul 2011 către Fundaţia Floarea Vieţii prin încheierea unui contract de donaţie/sponsorizare în care menţionaţi proiectul pentru care doriţi să faceţi această donaţie/sponsorizare.

Fundaţia vă poate oferi atât publicitatea companiei Dvs. cât şi reclama pentru beneficiul adus acestor copii.

Alte propuneri de finanţare sau colaborare le puteţi trimite la adresa info@floarea-vietii.ro. Răspunsurile vor fi comunicate prin e-mail, fax sau poştă (după caz) în termen de maxim 30 de zile de la data primirii lor.

Call Now Button