Introducere Mer-ka-ba

Ce înseamnă „Merkaba”?

Cuvântul Merkaba este alcătuit din trei silabe: Mer, Ka şi Ba. Aceste silabe-cuvânt vin din egipteana veche. Există mai multe pronunţii ale Merkaba, cum ar fi Merkabah, Merkava, şi Merkavah. Pronunţăm, de obicei, cuvîntul cu accentul căzând pe cea de a doua silabă: Mer-KA-ba. Alţii îl pronunţă cu accentul căzând deopotrivă pe fiecare dintre silabe.
Mer se referă la o anumită calitate a luminii care era înţeleasă, în timpul celei de-a 18-a Dinastii a Egiptului, în urma reorientării religiilor către venerarea unui singur Dumnezeu al întregii creaţii. „Mer” era văzută ca două câmpuri rotindu-se în sensurii opuse, dar în acelaşi spaţiu. Aceste câmpuri sunt generate atunci când o persoană execută o serie de tipare specifice de respiraţie.


Ka se referă la spiritul individual al persoanei.
Ba se referă la interpretarea dată de spirit propriei sale realităţi particulare. în realitatea umană, Ba este îndeobşte definită ca realitatea fizică sau realitatea corpului. în alte realităţi, unde spiritele nu au corpuri, Ba se referă la conceptele sau interpretarea dată realităţii, pe tărâmul unde ele există.

Ce este Merkaba?

Merkaba este un câmp de energii care se rotesc în sensuri inverse care este generat de rotirea unor forme geometrice specifice care afectează simultan atât spiritul, cât şi corpul cuiva. Este un vehicol care poate ajuta mintea, corpul şi spiritul să acceseze şi să facă experienţa altor planuri ale realităţii sau altor potenţialităţii ale vieţii. De fapt, Merkaba este chiar mai mult de atât. Toţi cei care au urmat atelierul Flower of Life şi care au învăţat meditaţia Merkaba au afimrat că, prin aceasta, ei au învăţat mai multe despre ei înşişi, s-au conectat cu sinele lor superior şi s-au deplasat către noi nivele de conştientizare. Merkaba este o unealtă prin care oamenii îşi pot atinge propriul potenţial deplin.


Merkba este un câmp de energie cristalină care este alcătuită din tipare specifice ale geometriei sacre care aliniază laolaltă minte, corp şi inimă. Acest câmp energetic creat prin geometria sacră, se extinde în jurul corpului, la o distanţă de cca 15 m. Aceste câmpuri de energie generate de geometrie se rotesc, în mod normal, în jurul corpurilor noastre îndeaproape şi cu viteza luminii, dar pentru mulţi din noi ele s-au încetinit sau chiar au încetat să se mai rotească, din pricina unei lipse de atenţie şi prin nefolosire. Când acest câmp este reactivat şi el se roteşte cum se cuvine, el poartă numele de Merkaba. O Merkaba activată deplin arată aidoma cu structura unei galaxii sau a unui UFO.
Merkaba ne permite să experiementăm o conştientizare amplificată/expandată, ne conectează la potenţialităţile superioare ale conştiinţei şi ne restabileşte accesul şi memoria posibilităţilor infinite ale fiinţei noastre. Atunci când meditaţia Merkaba este realizată în mod corect, Merkaba va integra, în mod fluid, aspectele feminin (intuitiv, receptiv) şi masculin (activ, dinamic) ale minţii şi spiritului nostru.

Ce se va întâmpla atunci când am învăţat şi practic această meditaţie?

Când veţi afla despre Merkaba, cu prilejul unui atelier Flower of Life, nu veţi înţelege doar intelectual câmpurile geometrice, ci veţi face personal experienţa lor şi le veţi simţi într-un mod palpabil, în jurul corpului. Aceste câmpuri geometrice de energie din jurul corpurilor noastre pot fi reglate într-un anumit fel, care este şi el legat de felul cum respirăm. Meditaţia Merkaba este alcăuită dintr-un proces având 17 respiraţii, însoţit de mudre (poziţii ale mîinilor) care sunt esenţiale pentru o folosire corectă a Merkaba.
Prin activarea Merkaba prin intermdiul meditaţiei cu 17 respiraţii vom ajunge la un contact mai profund cu Sinele nostru Divin care ne va întări fiecare din aspectele vieţii. Vă veţi putea mai bine gestiona stresul, vă veţi putea echilibra mintea şi şi emoţiile, vindecându-vă, dacă Merkaba va fi folosită adeseori şi într-un mod consecvent. Mai important încă, veţi face experienţa şi vă veţi reaminti de legătura dvs. intimă cu Dumnezeu, într-o ambianţă sigură şi proteguitoare.
Învăţând care sunt etapele meditaţiei Merkaba nu este în sine suficient pentru a face pe deplin experienţa beneficiilor unei Merkaba activate. Oricine poate învăţa etapele tehnice, cu ajutorul unei cărţi sau a unei înregistrări video. Mai există cel puţin încă un factor care este chiar mai important decât învăţarea meditaţiei Merkaba însăşi – şi aceasta este deschiderea inimii şi experimentarea Iubirii Divine. Iubirea Necondiţionată sau Divin este factorul primordial care îngăduie ca Merkaba să devină un câmp viu de lumină. Fără Iubirea Divină, Merkaba nu va fi decât o înşiruire de etape şi va avea multe limitări.
În atelierul Flower of Life, vom explora căile speciale de deschidere a inimii, pentru retrezirea compasiunii, iubirii necondiţionate şi armoniei interioare, astfel încât să puteţi face, în direct, experienţa Iubirii Divine, în timp de învăţaţi să vă activaţi Merkaba. Experienţa directă a potenţialului nostru mai amplu ne creează oportunitatea de a merge mult mai departe decât putem învăţa prin cuvinte sau din cărţi. Atelierele noastre ţin de experienţa nemijlocită, dar oferă, în acelaşi timp, şi informaţia de tip „emisferă stângă” care este necesară unei înţelegeri depline a materialului din curs. Mulţi din participanţi vor simţi senzaţii energetice şi deschideri ale inimii pe care nu le-au mai resimţit niciodată. Adesea mai are loc şi o puternică senzaţie de legătură afectivă care se produce între cursanţi, întreg grupul fiind animat de un sentiment ca de familie. Participanţii descoperă lucruri despre ei înşişi pe care nu le ştiau înainte sau nu şi le mai aminteau.

Care este importanţa învăţării acestei meditaţii prin intermediul unui facilitator?

Meditaţia Merkaba Flower of Life se învaţă în timpul atelierelor Flower of Life, cu ajutorul şi prin intermdiul facilitatorilor care au fost instruiţi şi certificaţi de către Flower of Life Research. Drunvalo Melchizedek, întemeietorul fundaţiei Flower of Life Research, a descoperit încă mai demult că studenţii care au încercat să înveţe meditaţia, fără a fi urmat un atelier nu înţeleseseră adesea instrucţiunile şi nu puteau executa corect meditaţia. Meditaţia Merkaba, ca şi tehnica avansată de meditaţie tibetană, de exemplu, trebuie studiate şi practicate cu grijă şi întrutotul în prezenta unui facilitator certificat ca îndrumare. Facilitatorii noştri au fost instruiţi pentru a o putea preda, astfel încât ea să fie executată corect şi cu uşurinţă.
Flower of life Research a instruit mai mulţi facilitatori, pentru ca ei să poată duce mai departe cunoaşterea curpinsă în aceste învăţături sacre şi le-a pus pe acestea la îndemâna oamenilor, pe o scară amplă, pretutindeni în lume. De fapt, avem facilitatori în peste 30 de ţări ale lumii, iar acest atelier este predat în multe limbi străine.

Oricine îşi va putea reaminti cum să îşi activeze Merkaba!