Lecţia 23

23. Dezvoltarea încrederii spirituale

În ultima noastră lecţie, am lucrat în sensul sporirii conştientizării şi experienţelor psihice. Una dintre căile optime de sporire a experienţelor psihice este aceea de a menţine un registru scris al îndrumării divine, unde vom include viziunile , simţămintele instinctive, cunoaşterea propriu-zisă şi alte impresii pe care le primim în timpul zilei. Treceţi acolo orice experienţă care se leagă de aceste impresii, cum ar fi atunci când vă gândiţi la un vechi prieten şi acel vechi prieten vă sună mai târziu, în aceeaşi zi. Procesul de a scrie despre experienţele psihice le va atrage şi mai mult. Vă va ajuta să şi dobândiţi încredere, atunci când veţi vedea o înregistrare în scris o impresiilor care v-au oferit intuiţii profetice privitoare la viitor. Chiar şi cei mai profesionişti dintre clarvăzători nu sunt corecţi decât în 85% dintre ocazii. „Rateurile” lor se datorează fie faptului că egoul le-a dat unele informaţii incorecte, bazate pe teamă, fie persoana interpretează greşit viziunile şi simţămintele pe care le primeşte.

Chiar şi unele din aşa-zisele erori se vor dovedi a fi fost corecte, mai târziu. De exemplu, clientul unui clarvăzător s-ar putea să nu-şi amintească sau să nu cunoască o anumită informaţie legată de viitorul clientului său. Astfel şedinţa se va dovedi a fi fost una valabilă, pentru momentul când a avut loc. Cei mai buni clarvăzători învaţă să se concentreze asupra reuşitelor, nu asupra erorilor. Dacă vă veţi concentra asupra oricăror neajunsuri, indiferent că este vorba de o şedinţă de previziune, la lucru, şcoală sau în relaţii, atunci vă veţi micşora respectul de sine, atrăgând astfel unele situaţii negative.

Reamintiţi-vă că cei mai mari jucători de baseball nu lovesc mingea decât în 1/3 din cazuri! Egoului îi place să ne spună că nu suntem în regulă, că suntem kitsch, că nu facem decât să ne inventăm experienţa psihică. Dacă am asculta de ego, am pierde o mare parte din misiunea şi fericirea vieţii noastre. Acest lucru se întâmplă deoarece egoului nu îi place să afle cât de puternici, minunaţi şi divini suntem, de fapt. Egoul doreşte să rămânem într-o stare de teamă, pentru că atunci el poate prelua controlul. Cheia dezvoltării încrederii în darurile voastre spirituale stă în aşezarea întregului accent pe lucrul dezinteresat pus în slujba ceilorlţi. Menţineţi intenţia de a vă folosi de darurile voastre psihice native, pentru a ajuta la vindecarea lumii. Astfel intenţia voastră se va strămuta în domeniul sinelui superior care este, chiar acum, 100% corect din punct de vedere psihic. În comparaţie cu el, egoul nu se nelinişteşte decât pentru sinele său mărunt.

Vă irită cu întrebări neliniştitoare de tipul: „Ce vor crede despre MINE?” şi „Ce-ar fi să nu am dreptate?” Nesiguranţa egoului este întotdeauna centrată pe sine, pe când sinele superior nu gândeşte decât astfel: „Cum pot fi de folos?” Îngerii mi-au dat, cu mulţi ani în urmă, o frumoasă afirmaţie, pe care atât eu, cât şi cei care au absolvit cursurile mele (Angel Therapy Practitioner şi Angel Intuitive Course) o folosim: „Ori de câte ori mă enervez, mă concentrez pe serviciul altruist pus în slujba celorlalţi.” Rostim în mod repetat această afirmaţie şi ne ajută, într-adevăr, să construim un climat de încredere, reducând din nervozitate. Adevărata încredere spirituală vine din cunoaşterea sursei de unde provin darurile voastre. Mesajele divine pe care le primiţi, prin intermediul unor simţăminte, viziuni, gânduri şi idei recurente nu sunt decât semnale că Creatorul vorbeşte cu voi şi prin voi. Aveţi încredere în puterea Creatorului de a vă oferi informaţii exacte şi de a vă ajuta să le primiţi cu acurateţe, să le înţelegeţi şi să acţionaţi potrivit lor. Aveţi încredere, Creatorul v-a ales pe VOI, pentru o misiune minunată şi vă va sprijini pe toate căile.

Temă

Este important să nu ne împotrivim temerilor egoului, pentru că împotrivirea noastră îi dă putere, tărie şi realitate. În schimb, concentraţi-vă pe ceea ce doriţi voi. Vizualizaţi-vă ajutând mulţi oameni, animale, mediul sau orice altă cauză care este importantă pentru voi. Imaginaţi-vă că sunteţi încrezător, plin de iubire. Simţiţi instinctiv cum este să fiţi plini de siguranţă şi credinţă. Afirmaţi cât mai des: „Dacă îmi vine să mă enervez, mă voi concentra pe serviciul altruist.”

Call Now Button