Lecţia 4

4. Intuiţie şi sensibilitate

În Lecţia 4 vom discuta despre căile trezirii darurilor spirituale ale Puterii Indigo, începând cu propria voastră intuiţie şi sensibilitate.

Primele dintre darurile pe care le aveţi ca persoane indigo sunt sensibilitatea şi intuiţia. Numim aceasta”clarsentienţă”, ceea ce înseamnă o „simţire clară”. Aceasta vă face să simţiţi limpede adevărul din situaţii şi oameni. Sunteţi un excelent evaluator de caractere, iar corpul vostru este un instrument bine acordat pentru divinaţie.

Probabil că, în timp, aţi fost de multe ori necăjit de alţii, pentru că sunteţi „prea sensibil” şi v-aţi făcut griji că sunteţi prea emotiv. Totuşi, sensibilitatea voastră este un dar pentru noi toţi. Nimeni nu poate fi vreodată „prea” sensibil. Dacă fiecare din noi am fi mai sensibili, atunci în lume ar fi mai multă compasiune şi armonie.

Astăzi şi de acum înainte, am vrea să vă rugăm să onoraţi aceste daruri pe care le aveţi – sensibilitatea şi intuiţia – să le ascuţiţi şi să le rafinaţi încă mai mult.

Scopul celor indigo, la nivelul Sufletului de Grup, este să alunge vechea energie a corupţiei, lăcomiei şi competiţiei şi să aducă, în locul ei, energia cooperarii, manifestării şi integrităţii. Sensibilitatea voastră v-a adus, în interior, un „detector al adevărului” care este extrem de exact.

Atunci când întâlniţi pe cineva pentru prima oară, acest detector vă arată, extrem de exact, dacă în această persoană se poate avea încredere sau nu.

Generaţia indigo este mult mai înclinată să asculte de acest detector decât generaţiile mai vârstnice. Persoanele indigo se află aici pentru a-şi asculta şi urmări acest detector al adevărului, pentru a-i învăţa şi pe alţii să faca la fel. Astfel vom putea alege lideri în care să avem încredere, pentru a spune, la nivel colectiv un „NU” răspicat necinstei în guvern, media, şi altele.

Vor exista uneori oameni care vă vor încerca să vă deturneze de la primele voastre simţăminte. Ei v-ar putea spune, de exemplu, că necinstea unuia este o scorneală, ceva imaginat de voi. În astfel de cazuri, vă rog să vă reamintiţi: nu trebuie să vă apăraţi simţămintele în faţa nimănui! Sentimentele şi simţămintele voastre sunt ceva intim, sunt conversaţii lăuntrice cu divinitatea. Uneori, este bine să le feriţi de alţii, pentru a nu le împărtăşi unor interlocutori la fel de sensibili ca şi voi.

Egoul – pe care îl avem toţi – va încerca şi el să vă zădărnicească simţămintele. Egoul încearcă întotdeauna să minimalizeze importanţa simţămintelor, îndepărtându-le cu vorbe ca: „Nu sunt decât simţăminte care nu contează.” Vă rog să nu ascultaţi de această voce! Simţămintele voastre CONTEAZă! Ele reprezintă calea cea mai importantă prin care vă vorbeşte înţelepciunea divină. Iată câteva din căile prin care sensibilitatea voastră vă atenţionează:

prin emoţii puternice, care se repetă;
prin senzaţii fizice (fiori de răceală, senzaţia că aerul vă presează sau schimbări de temperatură, senzaţia că vi se strânge stomacul, încleştarea fălcilor, etc.);
– prin faptul că aveţi o certitudine, în sinea voastră. E ca şi cum aţi şti cu siguranţă ceva despre cineva, fără a avea deloc habar de „unde” vă vine. Aceasta este înţelepciunea trupului.
treziţi-vă dimineaţa cu senzaţia limpede a unei direcţii sau a unui lucru. Aceasta înseamnă că, în somn, sufletul vostru a călătorit, primind informaţii importante de la ghizii din dimensiunile mai înalte. Deşi nu vă veţi reaminti prea limpede de aceasta, informaţia căpătată se află în subconştient, influenţându-vă pozitiv. Nu lăsaţi ca egoul sau alte persoane să vă îndepărteze de simţămintele voastre!

Când aţi primit puternice senzaţii instinctive în trup, întrebaţi-l: „Ce încerci tu să-mi spui?” Apoi respiraţi adânc, închideţi ochii şi aşteptaţi să primiţi răspunsul care va veni sub form unui simţământ, gând, a unui cuvânt sau a unei viziuni. Trebuie să vă încredeţi în răspunsul primit.

Temă pentru Lecţia 4:

Căutaţi printre amintiri, pentru a regăsi vreo senzaţie instinctivă pe care aţi avut-o în legătură cu o persoană sau situaţie, senzaţie care s-a dovedit a fi cea corectă. Aţi ascultat de ea? Dacă nu, de ce nu? Ce aţi învăţat din acea experienţă.
Alcătuiţi sau cumpăraţi o „cutie” frumoasă, specială, prin care veţi conversa cu Dumnezeu. Este o cutiuţă mică, de preferinţă, pe care o puteţi împodobi cu imagini lipite sau cu cristale, după care o veţi aşeza într-un loc ferit. Veţi depozita acolo, scrise pe bucăţele de hârtie, îndoielile, temerile, întrebările şi dorinţele pe care le aveţi. Acest demers vă va ajuta să le eliberaţi, îngăduind Spiritului divin să vă vindece şi să vă împlinească rugăminţile.

Call Now Button